Leif Larsen

Seniorkonsulent

leif.larsen@novanet.no

Om Leif

Leif er en sterk senior arkitekt og systemutvikler med bred erfaring. De siste årene har han jobbet i forskjellige prosjekter, primært i skyen. Leif har gjennom disse prosjektene opparbeidet seg dyp innsikt og bred kompetanse på Azure.

Leif er en nysgjerrig utvikler som raskt lærer seg nye ting. Han er en sosial og omgjengelig person som mange liker å jobbe sammen med. Han er også engasjert i å dele sin erfaring og kunnskap på andre områder enn systemutvikling. Han holder aktivt foredrag om mental helse og utbrenthet, hvor han deler sin historie og erfaring for å hjelpe andre med å finne balanse i hverdagen. Som en del av Talerlisten, skreddersyr han også foredrag om teknologi og utvikling, både for beslutningstakere og praktiserende teknologer.

Leif er utdannet ved Høgskolen i Buskerud, avdeling Kongsberg, hvor han har fullført en Bachelorgrad i ingeniørfag med fokus Data. Innenfor dataretning fokuserte han på simulering- og spillutvikling.

Teknisk kompetanse

C#, .NET, .NET Core, ASP.NET WebApi, Azure, Azure Devops/ VSTS, MS SQL Server, JavaScript, React, Auth0, xUnit, WPF, WCF, SQLite, Mvvm, AutoFac, Nunit, TeamCity, SNMP, Windows Forms, Windows Server, SQL Management Studio, Unity, EF Core, Xamarin, Microsoft Cognitive Services, Vue JS, PostgreSQL, AWS og Octopus Deploy.

Roller

Tech Lead
Scrum Master
Fullstackutvikler
Backendutvikler
Frontendutvikler
Arkitekt