Leif Larsen

Seniorkonsulent

leif.larsen@novanet.no

Om Leif

Leif er en sterk senior arkitekt og systemutvikler med bred erfaring. Han har de siste årene vært med på å utvikle en Saas-løsning for maskinlæring rettet mot industriell IT. Løsningen bruker sensor- og produksjonsdata til å lage avanserte prediksjonsmodeller og analyseverktøy til forbedring av produksjonsprosesser. Leif har i dette prosjektet også opparbeidet seg dyp innsikt og bred kompetanse på Azure. Leif var med på alle faser i utviklingen, fra konsept, kartlegging av krav, til utvikling, test og dokumentasjon, samt forvalting av løsningen.

Leif er en nysgjerrig utvikler som raskt lærer seg nye ting. Han er en sosial og omgjengelig person som mange liker å jobbe sammen med.

Leif er utdannet ved Høgskolen i Buskerud, avdeling Kongsberg, hvor han har fullført en Bachelorgrad i ingeniørfag med fokus Data. Innenfor dataretning fokuserte han på simulering- og spillutvikling.

Teknisk kompetanse

C#, .NET, .NET Core, ASP.NET WebApi, Azure, Azure Devops/ VSTS, MS SQL Server, JavaScript, React, Auth0, xUnit, WPF, WCF, SQLite, Mvvm, AutoFac, Nunit, TeamCity, SNMP, Windows Forms, Windows Server, SQL Management Studio, Unity, OPC, EF Core, Xamarin, Microsoft Cognitive Services