Jan Ødegård

Seniorkonsulent

jan.odegard@novanet.no

Om Jan

Jan har jobbet som konsulent i over åtte år og har prosjekterfaring fra en rekke komplekse prosjekter hos kunder i bransjeområder som telekommunikasjon, farmasi, offentlig forvaltning, bank og finans, og logistikk. Jan har de siste årene jobbet inngående med distribuerte systemer. Jan har erfaring i alle ledd av systemutvikling, fra analyse og design, til implementering, testing og operasjonalisering av løsning. Jans hovedkompetanse er innen .NET-utvikling, spesielt C#, BizTalk Server, WCF og web services, men han er slett ikke fremmed for webutvikling med ASP.NET MVC, HTML og CSS. Jan er analytisk anlagt, engasjert, løsningsorientert og fokusert på å levere kvalitetsløsninger som møter kundens forventninger. Jan setter seg fort inn i nye problemstillinger knyttet til kundens forretning og evner å omsette dette til gode tekniske løsninger. Jan er utdannet sivilingeniør fra NTNU, retning datateknikk.

Teknisk kompetanse

ASP.NET WebApi, WCF, SAML, BankID, TeamCity, Octopus Deploy, NemID, Tupas, Splunk, Selenium, UI-testing, PowerShell, StructureMap, Knockout.js, Entity Framework, Arkitektur, Integrasjon, Analyse, eSENTRAL, AngularJS, KendoUI, Dapper, NServiceBus, Distribuert arktitektur, jQuery, MSDTC, Microsoft BizTalk Server, Swisslog, Microsoft Dynamics AX, Integrasjonsarkitektur, AMS, CIM, BPM, BPMN, Microsoft Visio, Løsningsarkitektur, SSIS, XSLT, XML, XSL, Teknisk arkitektur, Applikasjonsarkitektur, Autentisering og autorisasjon, Managed Services Engine, SMS-løsninger, ASP.NET, Zebra Solutions, VB6, COM+, Microsoft Commerce Server, IIS, C#, TSQL, MVC, JavaScript, MS SQL Server, PayEx,

Roller

Team Lead
Fullstackutvikler
Backendutvikler
DevOps Engineer
Arkitekt