SAT

Løsninger som effektiviserer

olje- og gassektoren

«Vi bruker tekniske komponenter som er verdifulle for alle som vil løse flaskehalsutfordringer og finne veien videre for sømløs flyt.»

Johan Grønstad

Seniorkonsulent i Novanet

Oppgaven

Arbeidet med å modernisere Satvisions løsning for prosedyre- og sjekklistehåndtering (SATOS) startet i mai 2020, og i juni samme år ble Johan Grønstad, seniorkonsulent i Novanet, en del av prosjektteamet. Johan har tidligere jobbet i flere ulike bransjer og nylig utviklet han blant annet mikrotjenester til Thon Hotels nye booking-app. Overgangen til olje- og gassektoren har vært stor. Dette er ikke bare en ny bransje, men også en ny måte å jobbe på.

– For SAT er det viktig å erstatte løsningen del for del, og ikke hele programvaren samtidig. På den måten er det mulig å veksle mellom ny og gammel løsning i utviklingsfasen, sier Johan

Fordelene for brukerne av Satvisions løsning for prosedyre- og sjekklistehåndtering er betydelige. Ved en manuell oppstart av en oljeplattform, inngår det en gjennomgang av om lag 900 manuelle steg.

Løsningen som Johan er med på å utvikle vil føre til at 500 av disse stegene gjennomføres automatisk. Eksempelvis, vil en i stedet for å måtte verifisere at «ventil A» er åpen kunne se direkte i prosedyren at den er grønn og gå direkte til neste steg på listen. Dermed blir plattformen satt i gang mye raskere og bedriften sparer penger. Samtidig minimerer den automatiske verifiseringen risikoen for ulykker, sammenlignet med en manuell prosedyre.

I tillegg til at det er motiverende å utvikle løsninger som gir brukerne en så stor verdi, tilføyer Johan at de tekniske utfordringene er veldig spennende. Det er krevende å bygge en programvare som kan motta simulert sanntidsdata som skal være synlig for alle involverte umiddelbart, samtidig som situasjonen oppstår.

De teknologiske byggeklossene i dette prosjektet kan også overføres til andre prosjekter og bransjer.

– Vi bruker tekniske komponenter som er verdifulle for alle som vil løse flaskehalsutfordringer og finne veien videre for sømløs flyt, avslutter Johan.

Neste steg

Satvision er nå i gang med et spennende samarbeid med Kongsberg Digital, hvor man ser på hvordan SATOS kan integreres mot Kongsberg Digitals oljeplattform-simulator K-Spice. Ved å innhente data fra enda flere typer sensorer, vil man oppnå ytterligere reduksjon i tidsbruk.

Teknisk løsning

Johans arbeid med SATOS er å modernisere en løsning basert på ASP.NET WebForms. De skriver om løsningen med bruk av React og med et ASP.NET Core API. Et absolutt krav til løsning er at den skal kunne kjøre like godt og stabilt både on-premise og i Azure. Løsningen skal minimere muligheten for feil, samt øke effektiviteten på gjennomføring.

Teknologi

Azure, C#, ASP.Net Core, Microsoft SQL Server, Windows Server 2019, .NET Core, Azure CLI, Azure DevOps, TypeScript, React, Fake, bluefin

Kunden

SAT er et norsk selskap som spesialiserer innenfor programvareløsninger til store industrianlegg, og disse løsningen er i dag med på å revolusjonere olje- og gassektoren. I løpet av de siste årene har nye operasjonelle arbeidsmetoder utviklet seg innen olje- og gassektoren og behovet for en rask utvikling innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi har gitt nye muligheter, og integrerte operasjonelle arbeidsmetoder har blitt en realitet. Det viktigste produktet til SAT er SATOS Software Solution, som blant annet inneholder komponenten prosedyre- og sjekklistehåndtering.