Hallstein Brøtan

Seniorkonsulent

hallstein.brotan@novanet.no

Om Hallstein

Hallstein er en kvalitetsbevisst og løsningsorientert seniorkonsulent, med over 15 års erfaring. Han søker alltid etter å finne gode løsninger for kunden, både i form av brukervennlighet, robusthet og ytelse.

Hallstein har variert prosjekterfaring, fra store og samfunnskritiske prosjekter til oppstartsfirma. Blant annet har han

 • laget skybasert IoT-management løsning for Huddly
 • bygget betalingsløsning for Optin Bank
 • laget API for NRK for å vise valgresultater, med ufravikelige ytelseskrav
 • en rekke projekter for Norsk Rikstoto
 • flere års erfaring fra et av Norges største offentlige IT-prosjekter - Altinn, med utstrakt bruk av offshoring og en kompleks kunde- og leverandørmodell

Hallstein er også en ivrig bloggpostskriver, og har snakket to ganger på NDC. Ellers er han glad i fotball og ski.

Hallstein er utdannet sivilingeniør ved NTNU i Trondheim, linje for Kommunikasjonsteknologi/Telematikk, med utveksling ved University of California, Santa Barbara.

Teknisk kompetanse

 • .NET, C#
 • Azure (inkl. ServiceBus, EventGrid, EventHub, IotHub, Functions etc.)
 • SQL Server (T-SQL, migreringer, ytelseoptimalisering), InfluxDB, CosmosDB
 • CI/CD (Azure DevOps, GitHub Actions, Octopus, TeamCity)
 • IaC (bicep)
 • JavaScript, Vue, Vuex, Angular
 • REST, gRPC, GraphQL

Roller

Tech Lead
Fullstackutvikler
Backendutvikler
DevOps Engineer
Cloud Arkitekt