Få opp farten på nyutviklingen

For å holde tritt med konkurrentene er det viktig å redusere tid fra en idé skapes til produktet eller tjenesten er tilgjengelig for kundene. Mangel på kompetanse, tungrodd IT-arkitektur og trege kjernesystemer er eksempler på bremseklosser i utviklingsprosjekter.

Daglig leder i Novanet, Marianne Wahlstrøm, og fagansvarlig Lars Alexander Jakobsen. Bilde: Bo Mathisen

Fagansvarlig og CTO i Novanet, Lars Alexander, forteller at mange ledere og virksomheter i dag ønsker hjelp til å bygge et godt fundament for å kunne jobbe raskere med nyutvikling. Svaret er i mange tilfeller å tenke helhet og gradvis bygge en tjenesteplattform.

– Skal du bruke data og funksjonalitet til flere ting, for eksempel til websider, nettbutikk og app, er det lurt å tenke helhet og komme i gang med en tjenesteplattform så tidlig som mulig. Med en solid tjenesteplattform i bunn er du også rigget både for kraftig vekst og uforutsigbare endringer i markedet.

– Det er viktig å gjøre gode tekniske valg fra starten av, og så tror vi på skreddersøm fordi alle kunders behov er såpass unike. Det er ikke nødvendig med en betydelig oppstartskostnad for å kjøpe inn en ferdig løsning. Vi kan bygge skreddersydde tjenester gradvis. Vi tar gjerne tak i virksomhetens kjerneprosesser først, for å raskt hente ut verdier for kunden, sier Jakobsen.

I en tjenesteplattform sammenstilles data fra ulike systemer for at tjenester raskere skal få tilgang på data og funksjonalitet. Det er ofte nødvendig å hente data både fra egne systemer og utenfra for å tilby akkurat den tjenesten kunden ønsker. Det kan for eksempel være behov for en unik kalkulasjon eller et spesialtilpasset dashboard.

Plattformen kan også inneholde tjenester som felles innloggingsløsning og brukeradministrasjon. På den måten vil en ha lik pålogging, på tvers av alle dine tjenester.

Kvalitet og fremtidsrettet

– De aller fleste ønsker å bygge plattformen i skyen for en sikrere og mer skalerbar løsning. Skyteknologi gir tilgang til mange ferdige tjenester, og gjør et system godt rigget for skalering og fremtidige behov.

I tillegg til det å designe en fremtidsrettet arkitektur, er Jakobsen veldig opptatt av at all arkitektur og utvikling er forankret i kjente prinsipper og beste praksis for systemutvikling. Han har jobbet som utvikler siden 2005 og har erfaring som rådgivende konsulent på arkitektur, integrasjon og utvikling.

– Vi har sett at noen prøver å ta snarveier til mål og løse utfordringer der og da, men ender da gjerne opp med et lappeteppe som er tidkrevende for utviklerne å vedlikeholde. Ingen ønsker at all tid for utviklerne skal gå til vedlikehold av eksisterende løsninger istedenfor nyutvikling. Mange dyktige utviklere ønsker å jobbe i en moderne teknologistack med utvikling av nye produkter og tjenester, så en tjenesteplattform er også viktig for å tiltrekke seg de beste utviklerne.

Novanet har skreddersydd tjenesteplattformer for mange kunder, og har opparbeidet seg solid erfaring og kompetanse på å designe og utvikle varige, fleksible og skalerbare plattformer.

Hvordan komme i gang med en tjenesteplattform?

Daglig leder i Novanet, Marianne Wahlstrøm, sier at mange skjønner nå at de har blitt en teknologibedrift og må bruke bedriftens data og systemer til å utvikle virksomheten og drive den effektivt fremover.

– Den teknologiske transformasjonen berører mange, og gjør at de trenger hjelp til å forstå hvordan de kan bruke data og teknologi. De må forankre utviklingsprosessen i strategien for å være like raske som konkurrentene. Det er viktig å finne aktuelle endringsbehov og lage en tydelig visjon med mål og en klar retning alle kan følge. Hvem er virksomheten til for, og hvordan skapes verdier for kunder og brukere?

– Tenk helhet, og sett sammen tverrfaglige team med forretningskompetanse, og solid arkitektur- og utviklingskompetanse. Velg riktig arkitektur, teknologi og prosess. Alle bedrifter har ulike systemer for ulike data. For eksempel kundedata i CRM-systemer, ansattdata i HR-systemer, eller logistikk-data i ERP-systemet. Data må frigjøres fra systemene og slås sammen i en felles plattform for blant annet raskere behandling.

– Mange har de samme fag- og kjernesystemer, så konkurransefortrinnet ligger i skreddersøm. Har du en god plattform kan du innovere, eksperimentere og ta beslutninger raskere enn konkurrentene. Det blir billigere å gjøre det riktig fra starten av, og en solid plattform kan leve i mange tiår, avslutter Wahlstrøm.

En tjenesteplattform kan videreutvikles og dekke fremtidige behov for virksomheten. Den kan drive frem unik innovasjon ved at man legger inn skreddersydd forretningslogikk og tilpassede tjenester. Dette gir bedriftene konkurransefortrinn og muligheten til å tilpasse seg endringer i markedet.

Les her om en av tjenesteplattformene vi har laget

Om Novanet AS

Novanet AS er et senior kompetansemiljø som tilbyr rådgivning, arkitektur- og utviklingstjenester. Vi sitter i tunge utvikler-, tech lead-, arkitekt- og rådgiver-roller ute hos spennende kunder, og er et av de sterkeste fagmiljøene innen .NET i Norge. Vårt mål er å skape verdens beste arbeidsplass for de beste utviklerne og folka. Sammen med våre kunder lager vi de riktige løsningene.

Våre tjenester finner du her!

Novanet er et selskap i Nova Consulting Group