If

Avansert priskalkulator

«Det er utfordrende og gøy å jobbe med med løsninger som har svært høye krav til nøyaktighet»

Jan Tore

Seniorkonsulent

Oppgaven

Siden 2014 har Novanet deltatt i ulike team på Waypoint-prosjektet hos If Forsikring. Waypoint ble etablert i 2006 og er If Forsikrings nordiske forsikringsplattform. Over 200 personer, fordelt på 15 tverrfaglige autonome team, jobber i dag med Waypoint. Novanet er representert i to av de teamene, og vi jobber daglig med å levere stabile, skalerbare og sikre løsninger innenfor områdene fakturering, produkt og pris.

Seniorkonsulent i Novanet, Jan Tore, jobber som fullstack-utvikler i teamet som er ansvarlig for produkt og pris. Teamet gjør kontinuerlig utvikling av APIet som har som oppgave å alltid gi ut korrekte versjoner av alle mulige forsikringspriser, både til privat- og bedriftsmarkedet. Det er en løsning med kompliserte strukturer og høye krav til nøyaktighet. Når en forsikringsselger eller sluttbruker bruker en av If sine priskalkulatorer er det dette APIet som sørger for at det gis ut korrekte priser og produkter, avhengig av hvilke valg som gjøres i kalkulatoren.

Teamet

På dette prosjektet er vi en del av teamet som jobber med produkt og pris, og teamet består av team lead, forretningsanalytikere, teknisk- og løsningsarkitekt, en tester og fire utviklere. 

Teknologi

APIet er bygget rundt event sourcing, CQRS, og konsumeres via rest API. 

Bygg og kildekode er i Azure DevOps, og deploy er per i dag i Octopus. Monitorering/overvåkning gjøres i Splunk. Vi jobber tett på teamene som konsumerer løsningen.

· Rammeverk: ASP.NET Core og Riot JS 

· Teknologi: Microsoft SQLServer, IdentityServer, Azure ServiceBus, Splunk, Rollup 

· Issue og project management: Azure DevOps 

· Kildekodeverktøy: Azure DevOps (Git) 

· Continuous Integration: Azure DevOps 

· Deploy: Azure DevOps, Octopus 

Kunden

If Forsikring er Nordens største forsikringsselskap. If Forsikring er en del av finanskonsernet Sampo, og forsikrer 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum.