Sævar Thorisson

Seniorkonsulent

saevar.thorisson@novanet.no

Om Sævar

Sævar er en dyktig seniorkonsulent med ni års erfaring, hvor han har utviklet .NET-applikasjoner innenfor telekom-, regnskaps-, logistikk- og økonomidomenet i Ålesund og Oslo. Sævar har blant annet prosjekterfaring fra ice, hvor han har jobbet med å forbedre deres GDPR-system. I tillegg var Sævar en del av teamet som moderniserte og introduserte nye funksjoner til systemet som håndterer kommunikasjon med logistikkpartnerne til ice.

Sævar er en konsulent som er godt vant til ufravikelige ytelseskrav - samtidig som han er kvalitetsbevisst, pålitelig og opptatt av å finne gode og effektive løsninger!

Teknisk kompetanse

.NET, SQL, CI/CD, Azure Devops, TeamCity, Octopus, Octopus Deploy, C#, .NET Core, NUnit, Azure, Active Directory, NUnit, Dapper, Integration testing, NServiceBus, Pulumi.

Roller

Backendutvikler