Invitasjon til fagkveld:

Domain Driven Design i praksis

Hvor

Karl Johans gate 16

Når

Torsdag 16. februar kl. 16.30

Tema

Domain Driven Design i praksis

Domain Driven Design (DDD) er en metodologi som brukes for å modellere og løse komplekse domene-spesifikke problemstillinger. Selv om det snakkes mye om DDD, har veldig få utviklere praktisk erfaring med å bruke det i sine prosjekter.

Vi har invitert to foredragsholdere til å dele sine erfaringer fra bruk av DDD. Først vil Einar Høst snakke om hvordan man kan organisere teamene og koden for å løse komplekse problemstillinger ved hjelp av DDD. Deretter vil Almir Mesic dele sine erfaringer med å bruke DDD i kombinasjon med funksjonell programmering for å modellere domenet. Til slutt vil Nils Georg lede en fishbowl-diskusjon hvor foredragsholderne og deltakerne kan diskutere DDD og dele sine erfaringer.

Domene-drevet sosio-teknisk arkitektur v/Einar Høst

Når man skal lage digitale produkter som løser ikke-trivielle problemer må man ofte dele opp problemene i mindre deler. Det krever også innsats fra mange mennesker med ulik kompetanse, som må samarbeide for å løse problemene på en god måte. Disse menneskene må organisere seg på en hensiktsmessig måte som sikrer effektiv kommunikasjon og læring, fornuftig kognitiv last, og et godt og produktivt arbeidsmiljø. I DDD adresserer vi disse utfordringene ved å identifisere subdomener, og bruke dem som utgangspunkt for team-grenser og modularisering av teknisk løsning. I dette foredraget vil vi se på sammenhengen mellom organisering av team og organisering av kode, hvorfor arkitektur er grunnleggende sosio-teknisk, hva low coupling/high cohesion betyr på team-nivå, og hvordan det henger sammen med verdistrømmer, kommunikasjon, og interaksjonsmønstre mellom team.

Funksjonell domenemodellering v/Almir Mesic

Almir Mesic er .NET backend-utvikler med stor kjærlighet for F#. For 4 år siden dypdykket han i alt av Scott Wlaschin sine foredrag og blogginnlegg. Boken hans "Domain Modelling Made Functional" ble lest utallige ganger. F# og domenemodellering viste seg å være som skapt for hverandre. I dag jobber Almir fulltid med F# i Resoptima.

Fishbowl v/Nils Georg

Nils Georg fra Novanet tilrettelegger for diskusjoner rundt Domain Driven Design, hvor foredragsholderne vil delta. I tillegg vil det være mulig for alle som er tilstede å kaste seg inn i diskusjonene.

Program

Kl. 16:30 – Dørene åpner og det serveres lett mat og drikke

Kl. 17:00 – Foredragene starter

Kl. 18:45 - Program er ferdig, men det er mulighet for å bli igjen for forfriskninger og samtaler

Foredragene passer for alle som er med på å utvikle nye digitale løsninger og ønsker å lære mer om Domain Driven Design.

Påmelding: