Yr

Med over 8 millioner unike brukere i uken, er nettstedet yr.no et av landets mest besøkte nettsider. Med voksende trafikk oppstår det også behov for modernisering av løsninger.

«Vi er kjempefornøyd med vår konsulent som er innleid fra Novanet. Han leverer det han skal effektivt, og utmerker seg som en dyktig problemløser som støtter resten av teamet.»

Anette Wilberg

Teamleder

Oppgaven

Samarbeidet mellom Meteorologisk institutt og NRK startet i 2007, og i dag har Yr vokst seg til å bli en av verdens mest populære værtjenester. Med over 8 millioner unike brukere i uken, er nettstedet yr.no også et av landets mest besøkte nettsider. Med voksende trafikk oppstår det også behov for modernisering av løsninger.

Vi har siden februar 2019 vært leid inn i rollen som backend-utvikler i teamet som forvalter og videreutvikler løsningen Stadnamn. Stadnamn er en løsning som henter, slår sammen og tilgjengeliggjør data fra eksterne kilder som f.eks. Sentralt stadnamnregister (SSR), Meteorologisk institutt, og Norsk Polarinstitutt. Kvaliteten på datainnholdet i Stadnamn er viktig for Yr, og flere andre NRK-løsninger.

Vår hovedoppgave har vært å modernisere Stadnamn. Det er høye krav til datakvalitet og ytelse i den løsningen.

Teamet

Vi har jobbet i et smidig team bestående av frontend-, backend- og DevOps-utviklere, mobilutviklere samt konsept- og interaksjonsdesignere.

Løsningen

Ny løsning består av en database med geospatial indeksering (Postgre/Postgis), REST API (.Net Core), ElasticSearch Cluster og moduler for å importere og vedlikeholde data. Løsningen er optimalisert for å kunne håndtere en voksende trafikk mot yr.no. Oppgaven inkluderte også DevOps, skytjenestearkitektur og administrasjon i Azure.

Teknologi

C#, .NET Core, MS SQL Server, Elastic Search, JavaScript, Azure, DevOps, PostgreSQL.

Kunden

Yr er et samarbeid mellom NRK og Meteorologisk institutt, og er i dag blant de aller største dedikerte værnettstedene i Europa.