Vi skaper resultater i ski-VM

- Da Kristian kom med på laget fikk vi redusert datamengden i APIet betraktelig, og det merkes godt på hastigheten i løsningen.

Tulla Onstad
Prosjektleder i NRK

 
Utfordringen

Utviklingstempo. Resultater er en svært viktig del av Sportsredaksjonens rapportering og redaksjonelle dekning fra idrettsturneringer, konkurranser og mesterskap. En ny sportsresultattjeneste for ski-VM 2015 skulle lanseres for at ” hele Norge” skulle kunne følge mesterskapet direkte. NRK var godt i gang med utviklingen av sitt nye API for visning av sportsresultater på mobil, nett, tekst-tv og tv-grafikk, men trengte mer fart for å nå målet om å bli ferdig til verdensmesterskapet som startet 18.februar 2015 .

Slagplan

For å rekke å bli ferdig til ski-VM 2015, skalerte NRK opp teamet, og her fikk en av Novanets konsulenter plass på laget. Vår konsulent skulle hovedsakelig jobbe med utvikling av backend-løsningen til NRKs nye sportsresultattjeneste og med et spesielt fokus på implementering av tjenestens APi-struktur.

- Det var veldig spennende å få kjenne på kringkastings-pulsen Kristian Ravndal Seniorkonsulent i Novanet

Slik jobbet vi

Smidig utviklingsprosess. Vi kom inn i prosjektet høsten 2014 og NRK hadde allerede etablert et scrum-team som vi deltok i. Teamet besto av interaksjonsdesigner, prosjektleder, frontend-utvikler og backend-utviklere. Det ble jobbet i sprinter med delleveranser gjennom hele prosjektet.

Utfordringer underveis

Store datamengder. En av de store utfordringene i prosjektet var å sørge for et effektivt løp av dataflyt fra ekstern leverandør av sportsresultater og hele veien ut til NRKs egne widgets som finnes på http://resultater.nrk.no og i artikler på NRK.no. Det er mye data som skal tas imot og transformeres slik at kun det viktigste blir levert ut til publikum. Målet er at NRKs publikum skal kunne følge en konkurranse mens den pågår med forløpende push på resultatene til den skjermen de til enhver tid er på. I tillegg jobbet prosjektet mye med cache-strategi, slik at tjenesten har gode muligheter for skalering.

Resultat

Lansering i tide. Hele høsten bygde teamet løsningen som ble lansert til ski-VM i februar i 2015. NRKs publikum kunne da ta i bruk en ny og moderne live-visning av resultatene fra ski-VM. NRK rapporterer at løsningen er stabil og rask. Dataflyten fra resultatservicen til visning fungerer veldig bra og er raskere enn noensinne tidligere.

 

Norsk rikskringkasting AS (NRK)
Oppdragsgiver til dette prosjektet

Norsk rikskringkasting AS (NRK): NRK er et norsk statlig eid kringkastingsselskap, som kringkaster innen radio, fjernsyn og nye medier. NRK ble etablert i 1933 og er Norges største mediebedrift med cirka 3 500 ansatte. NRK består i 2012 av tre riksdekkende TV-kanaler (NRK1, NRK2 og NRK3/NRK Super), tre riksdekkende radiokanaler (NRK P1, NRK P2 og NRK P3) og nettstedet NRK.no med tilhørende nettsatsninger som Yr.

Teknologi og verktøy i denne leveransen

Produkt: IIS, MSSQL BigIP F5
Språk: C#
Rammeverk: .NET 4.5
Teknologi: JSON, EntityFramework 6.0, MVC 5.0, Web API 2, Custom CQRS med Reactive Extensions
Kildekodeverktøy: GIT
Verktøy: Visual Studio 2013
Issue og project management: Jira og Confluence