Huseierne

Huseierne hadde besluttet å flytte alle sine løsninger til skyen, og som en del av denne prosessen ønsket de en uavhengig vurdering av deres eksisterende systemlandskap, samt et forslag til en ny plattform som kunne støtte kontinuerlig utvikling av nye og innovative tjenester.

«Vår grundige kartlegging og rådgivning fra Lars har gitt oss økt trygghet i beslutningsprosessen, og vi føler oss sikre på at vi har tatt de rette valgene for å kunne fortsette å utvikle innovative tjenester til våre medlemmer.»

Karin Lima

Leder Teknologi

Oppgaven

Huseierne hadde besluttet å flytte alle sine løsninger til skyen, og som en del av denne prosessen ønsket de en uavhengig vurdering av deres eksisterende systemlandskap, samt et forslag til en ny plattform som kunne støtte kontinuerlig utvikling av nye og innovative tjenester. Oppgaven vår var å kartlegge nåsituasjonen for eksisterende løsninger, identifisere muligheter for forbedring og foreslå en ny plattform som ville legge til rette for raskere nyutvikling og utnyttelse av mulighetene som ny teknologi gir for Huseierne.

Teamet

Novanets CTO, Lars Alexander, ledet kartleggingen og vurderingen av Huseiernes systemlandskap. Lars samarbeidet tett med både domeneeksperter, brukere og systemleverandører hos Huseierne for å få en grundig forståelse av nåværende situasjon. Hans anbefalinger ble nøye diskutert og kvalitetssikret av eksperter i Novanet.

Innsikt

Novanet har en omfattende teknologikompetanse og erfaring som gjør oss i stand til raskt å forstå våre kunders situasjon, mål og helhetlige perspektiv. Vår tilnærming baserer seg på anerkjente prinsipper, beste praksis og egetutviklet metodeverk for kartlegging. Dette sikrer at innsiktsarbeidet blir av høy kvalitet. Vi gjennomfører blant annet arbeidsmøter, intervjuer, samtaler og kodegjennomgang for å skaffe nødvendig innsikt. Vi avklarer omfang og fokus for kartleggingen med kundene på forhånd.

Løsningen

Oppgaven vår var å vurdere Huseiernes nåværende systemlandskap og foreslå en ny plattform for å levere innovative tjenester til medlemmene deres i fremtiden. Resultatet av oppdraget var en rapport som dekket fokusområdene utviklingsprosesser, utviklingsplattform, infrastruktur, løsningsarkitektur, implementasjon, sikkerhet og skalerbarhet.

Rapporten ga bedre innsikt i Huseiernes utviklingsmiljø og hjalp dem med å ta strategiske beslutninger om veien videre. Den avdekket muligheter, begrensninger og trusler, samt områder der utviklingsprosessen kunne optimaliseres.

Rapporten ga også Huseierne et solid grunnlag for beslutninger og til hjelp med å kommunisere funn og anbefalinger internt og eksternt. Den ble brukt til å sette retning for en ny løsningsarkitektur for Huseierne og for å implementere konkrete tiltak.

Kunden

Huseierne er en politisk og økonomisk uavhengig forbrukerorganisasjon for boligeiere i Norge, og har 268 000 medlemmer (per 31.12.2022). Organisasjonen jobber for å ivareta medlemmenes interesser og rettigheter som boligeiere, blant annet gjennom juridisk og byggteknisk rådgivning, medlemsfordeler og kurs. Huseierne jobber politisk for å verne den norske boligmodellen og fremme saker av økonomisk og sosial interesse for landets boligeiere.

https://www.huseierne.no/om-oss/medlemskap/medlemsfordeler