Hans Arne Vartdal

Seniorkonsulent

hans.arne.vartdal@novanet.no

Om Hans Arne

Hans Arne er en senior systemutvikler på Microsoft teknologi og har arbeidet som konsulent siden 2007. De siste årene har han jobbet med nyutvikling av autentiseringsløsninger, integrasjoner/API'er, og apper i TV-bransjen. Han har tidligere jobbet med videreutvikling av store enterprisesystemer innen offentlig forvaltning og pensjon, og har sittet i roller som utvikler, team lead, og QA-ansvarlig. Hans Arne har kompetanse i alle ledd av systemutvikling, fra analyse og design, til implementering av løsning. Som person er Hans Arne løsningsorientert, kvalitetsbevisst, og setter seg raskt inn i nye problemstillinger. Hans Arne er har en bachelorgrad i informatikk fra Høgskolen i Molde, og en mastergrad i informatikk fra NTNU. Tidligere har han jobbet i Avanade Norway AS.

Teknisk kompetanse

C#, .NET, .NET Core, MVC, WebApi, WCF, Web Forms, SignalR, NServiceBus, Redis, ElasticSearch, Autofac, XUnit, FakeItEasy, Pact.io, Quartz.NET, Entity Framework, Dapper, T-SQL, SQL Server, Episerver CMS

TypeScript, JavaScript, CSS, Less, HTML, Angular, NodeJS, socket.io

OpenID Connect, OAuth2, WS-Federation, SAML, IdentityServer, Auth0, JWT

Test driven development, Consumer driven contracts, Microservices, Distributed systems, Event-driven architecture

TeamCity, Octopus Deploy, Visual Studio Team Services, Cake, Azure Webapps, Azure Functions, Docker

Scrum, Kanban, Jira, Trello, Confluence, Bitbucket, Github

Roller

Tech Lead
Scrum Master
Fullstackutvikler
Backendutvikler
Frontendutvikler
Arkitekt