Hans Arne Vartdal

Seniorkonsulent

hans.arne.vartdal@novanet.no

Om Hans Arne

Hans Arne er en senior systemutvikler på Microsoft teknologi og har arbeidet som konsulent siden 2007. De siste årene har han jobbet med nyutvikling av autentiseringsløsninger, integrasjoner/API'er, og apper i TV-bransjen. Han har tidligere jobbet med videreutvikling av store enterprisesystemer innen offentlig forvaltning og pensjon, og har sittet i roller som utvikler, team lead, og QA-ansvarlig. Hans Arne har kompetanse i alle ledd av systemutvikling, fra analyse og design, til implementering av løsning. Som person er Hans Arne løsningsorientert, kvalitetsbevisst, og setter seg raskt inn i nye problemstillinger. Hans Arne er har en bachelorgrad i informatikk fra Høgskolen i Molde, og en mastergrad i informatikk fra NTNU. Tidligere har han jobbet i Avanade Norway AS.

Teknisk kompetanse

C#, .NET, .NET Core, MVC, WebApi, WCF, Web Forms, SignalR, NServiceBus, Redis, ElasticSearch, Autofac, XUnit, FakeItEasy, Pact.io, Quartz.NET, Entity Framework, Dapper, T-SQL, SQL Server, Episerver CMS

TypeScript, JavaScript, CSS, Less, HTML, Angular, NodeJS, socket.io

OpenID Connect, OAuth2, WS-Federation, SAML, IdentityServer, Auth0, JWT

Test driven development, Consumer driven contracts, Microservices, Distributed systems, Event-driven architecture

TeamCity, Octopus Deploy, Visual Studio Team Services, Cake, Azure Webapps, Azure Functions, Docker

Scrum, Kanban, Jira, Trello, Confluence, Bitbucket, Github