Lars Sørensen

Seniorkonsulent

lars.sorensen@novanet.no

Om Lars

Lars er en erfaren systemarkitekt på Microsoft teknologi. Han har dyp kompetanse innenfor e-handel, større database/web løsninger, samt webteknologi og webstandarder, brennende engasjement og meget god evne til å kommunisere teknologi med mennesker. Lars får sentrale roller i prosjektene han deltar i. Dette på grunn av sin fagkompetanse, men også på grunn av hans evne til å ha det overordnete blikket som skaper helhetlige løsninger. Lars har over 19 års erfaring fra bransjen. Lars yter stor respekt blant kolleger og i ulike fagmiljøer.

Teknisk kompetanse

C#, Actionscript, PHP, VB, HTML, Sharepoint 2010, NServiceBus, WCF, ASP.NET WebApi, AngularJS, WebServices, UltraSeek, ImageVault, Unity, xUnit, FakeItEasy, Moq, NUnit, Active Directory, Canon Document Scanner, IRIS OCR & Classification, Microsoft ASP.Net, jQuery, MSMQ, Quartz.NET, Entity Framework, Progress 4GL, Dapper, Oracle, Jetbrains TeamCity, Octopus Deploy, PDFTron, Flex, Adobe PDF, Flash, Flash, Flash Media Server, Photoshop, ColdFusion, Microsoft Content Management Server, Microsoft MediaCenter, Microsoft MediaServer, Windows Services, Axapta, iMail, ISAPI Rewrite, InfoFinder, Microsoft BizTalk Server, ASP.NET, StreamServe, Navision, BBS Epay, ASP 3.0, Microsoft Commerce Server, UglandIT Kart, Geokoding/beregning, DRM, NOBB, Regular Expressions, SEO, NHibernate, Entity Framework, AutoFac, AutoMapper, Castle Windsor, MSTest, Scrum, Lean, TDD, XML/XSL, DHTML, XML, MVC, .NET, JavaScript, Team Foundation Server, Episerver, MS SQL Server,