Andreas Bestul

Seniorkonsulent

andreas.bestul@novanet.no

Om Andreas

Andreas er en erfaren .NET-utvikler med over 5 års erfaring. Han trives spesielt godt med backend-utvikling og har en lidenskap for designmønstre og systemarkitektur.

Hans bakgrunn inkluderer verdifull erfaring fra både Easee og Reitan Convenience Norway AS. På Easee spesialiserte han seg i utviklingen av IoT-løsninger og interne verktøy for OTA-oppdateringer. Her arbeidet han på tvers av både frontend og backend, med et hovedfokus på backend-utvikling. På Reitan Convenience Norway AS hadde han en avgjørende rolle i design og utvikling av interne plattformer, samt utviklingen av APIer for samarbeidspartnere og interne systemer. Dette støttet merkevarer som 7eleven og Narvesen.

Andreas har utdannelse i datateknologi, programmering og nettverk fra Universitetet i Oslo og Bergen. Som utvikler trives han best med å løse komplekse problemer og skape robuste løsninger, og han har en kontinuerlig interesse for å lære nye teknologier. På fritiden nyter han konserter, utforsker nye restauranter og går turer i Oslomarka.

Teknisk kompetanse

.NET Core, Blazor, CQRS, Domain driven design, Clean Architecture, Event-driven architecture, OpenAPI, REST API, OData, gRPC, PostgreSQL, MS SQL Server, Azure, Azure Functions, Azure API Management, Application Insights, Event Grid, Azure Ad, Storage accounts, AWS, Fargate, Lambda, SQS, S3, Cloudwatch, Iot Core, IaaC, Pulumi, Datadog, Docker, Azure DevOps, Github Actions.

Roller

Backendutvikler
Fullstackutvikler