Forretningsreise til planeten Hoth

I 1979 reiste George Lucas, Mark Hamill og Carrie Fisher til Finse for å filme "Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back" og scenene fra Planet Hoth. I 2024 var det Novanets tur. Vi var ikke der for filminnspilling, men for å bli bedre på planlegging, estimering og gevinstrealisering i utviklingsprosjekter.

Bilde Walker

Enten vi skal i gang med et helt nytt system eller vi skal legge til funksjonalitet i en eksisterende løsning, så ønsker vi å kunne bidra til god gjennomføring, helt fra planlegging til teknisk implementasjon. For å tilføre verdi i hele prosessen er det viktig å kjenne til konkrete prinsipper og verktøy som fungerer i praksis.

For å trene og utvide vår kunnskap hadde vi utviklet et fiktivt case, som vi skulle bruke til å skape et nytt forretningskonsept og utvikle en konkret teknisk løsning rettet mot fremtidens reiseopplevelser. Deltakerne ble delt inn i grupper og fikk i oppdrag å utarbeide konkrete leveranser knyttet til konseptet. Det var leveranser som team-kontrakt, Business Model Canvas, strategisk roadmap, Service Blueprint, mockups, estimater og domenemodell.

Før oppstart, bør en ha klart for seg målene og verdien som skal skapes. Ved å utarbeide et Business Model Canvas fikk gruppene mulighet til å kartlegge hvem som er målgruppen for deres konsept og hvilken verdi en tenker at løsningen skal gi denne. I noen utviklingsprosjekter ser vi at utviklerne ikke er helt klar over hva som er gevinsten for selskapet eller verdien for sluttbruker i det de utvikler. En jobber ut fra en backlog og regner med at andre sørger for riktig retning og at en skaper verdi. Når utviklere får større forståelse for dette, kan de bidra til at løsningen man utvikler faktisk dekker målgruppens behov.

Videre fikk gruppene i oppgave å utarbeide en Service Blueprint. Dette er en teknikk vi har lært av vårt søsterselskap, Northern Beat. Service Blueprint hjelper oss å kartlegge hele prosessen, ende-til-ende, fra kundens perspektiv. Den viser hvilke aktiviteter som er direkte knyttet mot kunden (front stage) og hvilke som gjøres internt (back stage). Det vi liker godt med Service Blueprint, er at den har en teknologisk forankring ved at systemer og tekniske tjenester kan knyttes til hver del av kundereisen. Service Blueprint hjelper oss å se helheten i løsningen vi skal være med på å utvikle og sørger for at vi har kunden i fokus.

Både Business Model Canvas og Service Blueprint dreier seg om å forstå forretningsdomenet til løsningen en skal lage. Når en har opparbeidet seg god domenekunnskap, kan en begynne å tenke på teknisk implementasjon. Domenekunnskapen kan nedtegnes i kode ved å benytte Domene Drevet Design, og dette var en av oppgavene som gruppene skulle løse. Ved å starte med domenemodellen i kode, uten å tenke på teknologi (dvs. nettside eller API, REST eller GRPC, SQL eller NoSQL), beholder man fokus på domenet og kan tidlig se sammenhenger og kompleksitet i løsningen. Når en skal velge teknologi, blir sannsynligvis valgene riktigere når en forstår kompleksiteten i domenet.

Vi ser at de dyktigste utviklerne ønsker å forstå helheten i løsningene de er med å utvikle. De vil gjerne være med før selve kodingen starter. De ønsker å forstå og være med i diskusjoner tidlig, slik at de teknologiske valgene er tett knyttet mot retning og mål for prosjektet. For å kunne være med, må en utvikler ha kjennskap til en rekke verktøy utover de en bruker til å skrive kode. Når forretning og utvikling kjenner noen av de samme verktøyene, oppnår man bedre resultater. Når man plasserer de sammen i selvorganiserende, tverrfaglige team som får mandat til å realisere den gevinst og verdi man ønsker, så oppnår man de beste resultatene.

Etter 2 dager med iherdig arbeid, ble det gjort en vurdering av alle gruppenes leveranser og en av gruppene gikk av med seieren for beste konsept. Gruppen som leverte best var Frida, Hallstein, Dmitry, Richard og Alex.

Vår reise til planeten Hoth (aka Finse) gav oss masse faglig påfyll, men det var også herlig mat, fantastisk natur, heftig vær og spennende aktivitet. Vi hadde ikke med oss George Lucas og et filmcrew, men noe nesten like bra, nemlig vår markedskoordinator Hanna, så det ble en liten filminnspilling allikevel:

Takk til alle deltagere og arrangementskomiteen (Sven Erik, Marianne og Lars Alexander)! Og til Steinboligen og Ronny for fantastisk oppvartning!