Terje Tyldum

Seniorkonsulent

terje.tyldum@novanet.no

Om Terje

Terje er utdannet systemutvikler ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, og jobber som seniorutvikler hosNovanet. Han har siden 1999 jobbet med utvikling av webløsninger, hovedsakelig basert på Microsoftteknologi (asp.net webforms, mvc, web api og core). Han har erfaring fra mange ulike typer prosjekterinnen finans, intranett og CMS-portaler, og har kompetanse i alle lag av løsningen, fra frontend,forretningslag til database. Han er en entusiast for funksjonell programmering, da hovedsaklig F#, Continous Delivery, Dokument databaser og LEAN tankegang.Nøkkelord for erfaring er: EPiServer, DDD, TDD, Funksjonell programmering, angular js, react, sql server, RavenDB, rest services, continuous delivery, TFS, Team City, Octopus deploy, New Relicapplication surveillance, Node.Js, Identity Server, Azure.Terje har siden 2005 jobbet i prosjekt basert på smidig metode, først Scrum og senereKanban. Han har jobbet mye med innføring av unit- og integrasjonstester samtoppsett av deployment-systemer.Spesialområder:* Responsive websider/SPA's basert på AngularJS, Rest API's* Klientside programmering (AngularJS, Angular2, React, HTML, CSS, Xamarin, Xamarin Forms med Xaml)* Serverside programmering (ASP.NET Webforms, ASP.NET MVC, ASP.NET Web API, C#, F#,Node.Js, SQL Server, RavenDB, MongoDB)* EPiServer 7 CMS sertifisert i 2014Terjes hovedkompetanse er C#, F#, ASP.NET WEB API, AngularJS, Web og integrasjonsløsninger samt databaser.Viktigste prosjektreferanser:Prosjektreferanse 1: NorgesGruppen DataProsjektreferanse 2: Visitnorway.com

Teknisk kompetanse

AngularJS, Moq, Octopus Deploy, TeamCity, Azure, REST-API, Node.js, Identity Manager, Azure Webapps, Bootstrap, SingleSignOn, DevOps, Angular2, React, Auth0, Swagger, PowerShell, ASP.NET WebApi, WCF, ASP.NET Core, KoaJs, ExpressJs, Webpack, Browserify, Gulp, Grunt, Git, Azure DocumentDb, Azure SQL, TFS online, Selenium, Azure Application Inights, Continuous Integration, Continuous Delivery, Azure Service Bus, TeamCity, New Relic, Identity Server v3, Octopus Deploy, .NET, Azure, SPA, TDD, JavaScript, Team Foundation Server, HTML, C#, F#, TypeScript, Episerver, Elastic Search, Oracle, Redis, RavenDB, MongoDB, MS SQL Server, Responsivt Design,