Richard Sundby Anderssen

Seniorkonsulent

richard.sundby.anderssen@novanet.no

Om Richard

Richard har lang erfaring med utvikling på Microsoft-plattformen, og har god kjennskap til ASP.NET programmering. I tillegg har Richard langvarig kompetanse på Microsoft SQL Server og utvikling av påloggingsløsninger. Utover dette har Richard erfaring med klientsideutvikling, microservices, PowerShell, dataimport- og integrasjon, kontinuerlig leveranse, SCRUM-metodikk, arkitektur og han har interesse for datasikkerhet. Richard liker å kommunisere med menneskene rundt seg, er praktisk anlagt og tar ansvar. Han har erfaring med både team-, teknisk- og innovasjonsledelse. Richard er høyskoleingeniør/bachelor i datateknikk fra Høyskolen i Buskerud.

Teknisk kompetanse

ASP.NET, .NET Core, C#, Azure DevOps, Azure Service Bus, Azure CLI, Entity Framework Core, XUnit, NUnit, Transact-SQL, PowerShell, Javascript, Git, GitHub, Test Driven Development, AngularJS, Node.js, Typescript, SCRUM, Kanban, Fluent Migrator, Microservices, Nuget, Dapper, Cake, Soap, Entity Framework Core, Continuous Delivery, Octopus Deploy, TeamCity, Oracle, Kerberos, Active Directory Federation Services, Adobe PDF, Continuous Deploy, FakeItEasy, Ninject, Federated logon, AutoMapper, Facebook API/Graph, HTML, MS Sql Server Analytical Services, Excel Services, Visual Studio, MS SQL Server, dokumentasjon, autentisering/autorisasjon, kryptering, modellering, ytelsestesting/optimalisering, ledelse.