Jan Tore Hageskal

Seniorkonsulent

jan.tore.hageskal@novanet.no

Om Jan Tore

Jan Tore har jobbet som webutvikler siden 2000, hovedsakelig basert på Microsoft teknologi (asp.net, webforms, c# vb.net og web api) samt javascript, angular og node. Han har erfaring med både SQL databaser(MSSSQL, Oracle, MySQL) og NOSQL baser (både document store, MongoDB og key value store, Redis. Har 16 års erfaring med webutvikling. Har gode kommunikasjonsegenskaper både på norsk og engelsk.

Teknisk kompetanse

C#, ASP.NET Core, Splunk, RiotJs, TeamCity, Octopus, Git, JavaScript, Azure, NUnit/XUnit, PowerShell, bash, T-SQL, Microservices, ElasticSearch, TDD, SQL Server, Oracle, Redis, MongoDB, Cake, Psake, FakeItEasy, Node.

Roller

Tech Lead
Fullstackutvikler
Backendutvikler
DevOps Engineer
Teknisk arkitekt
Løsningsarkitekt