Dmitry Konovalov

Seniorkonsulent

dmitry.konovalov@novanet.no

Om Dmitry

Dmitry er en senior systemutvikler på Microsoft-teknologi med over 9 års erfaring. I løpet av disse årene har han ervervet seg kompetanse i alle ledd av systemutvikling, fra analyse og spesifikasjon til implementasjon av løsning. Han har også solid erfaring med brukeropplevelse og brukergrensesnittutvikling - både for Windowsbaserte applikasjoner og webløsninger.

Teknisk kompetanse

CSS, C#, HTML5, Java (Android), C++, AngularJS, IdentityServer, Entity Framework, ASP.NET Identity, WCF, ASP.NET WebApi, Hybrid Apps (Cordova/Ionic), MVC, Winforms, WPF, Azure, TeamCity, TeamCity, Octopus Deploy, Windows Azure, Git, Skyløsninger, Ytelsetesting, Ytelsesoptimalisering, Autentisering og autorisasjon, Sikkerhet, DRM, Streaming, Elastic Search, MS SQL Server, Scrum, TDD, DevOps, Continuous Integration, Kanban, Lean, JavaScript, .Net Core, Microservices, Postgre SQL, GIS, React.

Roller

Team Lead
Tech Lead
Fullstackutvikler
Backendutvikler
Arkitekt