Bærekraft i Novanet - Økonomi

Sosiale forhold

Like muligheter

Les mer

Klima og miljø

Redusere forbruk

Les mer

Økonomi

Innovasjon og kompetanse

Fagdeling og fagutvikling

Vi ønsker å jobbe sammen med kundene og skape en kultur som støtter opp under kompetansedeling og -utvikling. Vi ønsker en fremtidsrettet kompetanseutvikling og alle våre ansatte får støtte til en årlig kompetanseutvikling. Vi tilrettelegger også for fagdeling gjennom kommunikasjonsløsninger og fagkvelder.

Inkubatorprogram

For å få til bærekraftig utvikling er det nødvendig å tenke nytt. I Nova Consulting Group er det etablert et inkubatorprogram for alle ansatte gjennom Novalab. Novalabs inkubatorprogram retter seg først og fremst mot ansatte i selskapsgruppen som har idéer til nye produkter og tjenester, eller som har lyst til å forfølge egne gründeridéer. Novalab investerer i både selskaper som kommer ut av egen inkubator og eksterne selskaper.