Bærekraft i Novanet - klima og miljø

Sosiale forhold

Like muligheter

Les mer

Klima og miljø

Redusere forbruk

Økonomi

Innovasjon og kompetanse

Les mer

Kontormiljø

Som et konsulentselskap skjer vårt arbeid i all hovedsak ute hos kunde. Utover kontormiljøet har Novanet flere prinsipper som er ment å redusere forbruk og miljøavtrykk:

  • Vi ønsker å ha et lavt forbruk av varer og utstyr, og stiller miljøkrav når vi gjør innkjøp. Det oppfordres til nøye behovsvurderinger og gjenbrukstankegang for å sikre lengst mulig levetid på produkter og utstyr vi kjøper.
  • Til reising i Oslo oppfordres de ansatte til bruk av sykkel.

Sertifisering

Novanet er, som en del av NOVA Consulting Group, miljøsertifisert i henhold til ISO 14001:2015.