Meetup om ytelse i .NET

Hvordan klarte NRK å levere valgresultater feilfritt på valgnatten? Hva må man tenke på når hele Norge skal inn på nettsiden nøyaktig kl. 21:00, og man kun får én mulighet til å klare det? Hallstein fortalte hvordan det var å bygge et API som så mange ble berørt av, med en absolutt tidsfrist og ufravikelige ytelseskrav.

NRKs API for valgresultater 2019

Hva kreves det av Yr for å levere værdata for hele verden? Dmitry så på effektivisering av SQL på databasenivå, og optimalisering av ASP.NET Web API for best mulig responstid.

Når millisekunder teller

Når det å lage dagens fakturaer tar 50 timer fordi meldinger prosesseres for tregt må noe gjøres! Svein Rune delte sine erfaringer om hvordan de hos IF Forsikring gikk frem for å feilsøke og håndtere denne utfordringen. Sentrale stikkord er NServiceBus, memory dumps, DI og HTTPClient.

Hjelp, meldingene hoper seg opp!

Det finnes mange muligheter for caching i .NET som MemoryCache, LazyCache og Azure Redis. Lars Alexander og Hans Arne snakket om når du bør ta i bruk disse. De så også på hvordan du kan kjøre load tester med K6 for å avgjøre hvilken av cache-løsningene som gir best ytelse. I tillegg til å se på hvordan K6 kan settes opp som en del av en Azure Devops Pipeline for å load teste API'ene som deployes.

Caching og loadtesting med K6