En moderne nettside der man kan drømme seg bort

- Vi ble kjent med Novanet gjennom Epinova i forbindelse med utvikling av nye Selvaagbolig.no. Novanet jobbet med integrasjon av viktige forretningssystemer og har vært en avgjørende brikke i prosjektets suksess. Novanet har vært en tvers igjennom positiv opplevelse fra første møte. De evnet raskt å forstå våre utfordringer, fremstår som faglig dyktige, er kreative og en tydelig pådriver for å sikrer høy kvalitet i gjennomføringen. Vi kan trygt anbefale et samarbeid med Novanet.

Tonje Fosshaug
Prosjektleder Digitale Medier

 
Utfordringen

Forandre hvordan folk finner bolig på nett. Selvaag ønsket en bransjeledende og topp moderne
nettside - responsiv og universelt utformet. Tidligere har man typisk søkt etter bolig på Finn.no. Selvaag ønsket å snu opp-ned på dette, og heller la Finn.no være en portal inn til sin egen løsning – der man får en detaljert og unik opplevelse, et sted der potensielle kjøpere kan drømme seg bort i jakten på den perfekte boligen.

Selvaag ønsket også å fjerne manuelle prosesser, merarbeid og generell ineffektivitet i prosessene sine.

Nettsiden skulle integrere seg med en tredjepartsleverandør av 3D-modeller av boliger, der 3D-modellene sømløst ble en del av opplevelsen. Det var også et krav om integrering mot meglersystemet til Selvaag, som inneholder faktadata for alle prosjektene og boligene. Selvfølgelig måtte det være muligheter til å hekte på flere integrasjoner i fremtiden, og løsningen måtte være robust og skalerbar.

I tillegg var det viktig for Selvaag å vite hvor de som har meldt interesse for en bolig kom fra før de entret Selvaags nettside. Dette for å finne ut hvilke kampanjer som gir størst effekt. Denne informasjonen skulle også synkroniseres med meglersystemet på en robust måte.

Slagplan

Synkronisering – ett verktøy til hvert formål. Vi kjørte først en analysefase for å avdekke behov og finne ut av de forskjellige modulene i løsningen. Vi endte med å lage et REST-basert integrasjonslag mellom meglersystemet og CMS-et. Selve CMS-et ble bygd i EpiServer av vårt søsterselskap, Epinova. 3D-modellene ble bestilt direkte av Selvaag, og også importert rett inn i CMS-et ved ferdigstillelse.

Slik jobbet vi

Samarbeid på tvers av organisasjoner og landegrenser. Hovedansvarlige for løsningen var Netlife research og Epinova/Novanet, der Netlife sto for brukeropplevelse, interaksjonsdesign og kundeoppfølging, og Epinova/Novanet for CMS og integrasjon.

I tillegg hadde vi to tredjeparts-leverandører: Det norsk-tyske firmaet EVE/Voice som laget 3D-modellene, og Vitec IT-makeriet som leverer meglersystemet som Selvaag bruker.

Prosjektløp. Vi startet så smått med møter og analyse i november 2013, og løsningen ble lansert ved inngangen til juni 2014. Vi hadde en veldig god og tett dialog med Selvaag underveis, og vi brukte Jira hyppig for oppdatering av saker og innrapportering av feil. En av nøklene til suksess var at kunden var engasjert og interessert, og deltok aktivt i Jira.

Utfordringer underveis

Datamengder, robusthet og boligsøk. Meglersystemet med faktadata støttet ikke aktiv pushing av data, så løsningen var at integrasjonslaget aktivt henter data ved gitte tidsintervall. Men med utallige plantegninger og relasjoner, ble det for mye data å hente ved hver oppdatering (hvert 5. minutt). Løsningen ble at meglersystemet tilgjengeliggjorde et tidsstempel på tjenestene sine, slik at man kunne hente delta-oppdateringer, altså data som var endret etter siste vellykkete oppdatering. Dette gjorde også integrasjonslaget robust, slik at data som evt. feiler i overføringen blir forsøkt hentet på nytt ved en senere anledning. All data fra meglersystemet blir transformert og lagret i en egen database som CMS-et har tilgang på. Denne har meglersystemet master på, som skaper en løs kobling mellom meglersystemet og CMS-et.

En annen morsom utfordring var boligsøket på Selvaags hjemmeside – der kravet var at man aldri skulle kunne få 0 resultater i søket. For å få til dette har vi brukt fire slidere for pris, areal, antall rom og etasje. Hvis man drar i en slider vil de andre tilpasse seg, slik at man alltid vil være innenfor søkeparametre det finnes resultater for. Dette ble løst ved å bruke AngularJS.

Resultat

Responsiv respons. De fleste av de besøkende på nettsiden bruker Pad, og med en løsning som fungerer på alle flater kan Selvaag endelig møte dette behovet fra brukerne, og forhåpentligvis konvertere brukere til kunder.

Mindre tasting + mer innhold = flere solgte boliger? Med automatisk synkronisering mellom meglersystemet og CMS-et, kan meglerne holde seg til meglersystemet, og markedsavdelingen holde seg til CMS-et. I stedet for å taste inn data i begge systemer kan de fokusere på det de kan best, produsere mer og bedre innhold og forhåpentligvis selge flere boliger – og neste gang du drømmer deg bort på www.selvaagbolig.no så kan du tenke litt på oss også.

- Selvaag er en kunde med ambisjoner, tydelige krav og et ønske om å være best. Altså en perfekt match for Novanet Hallstein Brøtan Seniorkonsulent i Novanet

Videre plan

Ambisjoner. Selvaag er allerede i gang med å planlegge neste fase, og ytterligere funksjonalitet. Ambisjonen til Selvaag er å være bransjeledende på nett, og dette er en ambisjon vi i Novanet gjerne vil bidra til å oppfylle.

 

Selvaag Bolig
Oppdragsgiver til dette prosjektet

Selvaag Bolig: Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 60 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper som deles inn i merkenavnene Start, Hjem og Pluss. Selskapets hovedkontor er på Løren i Oslo.

Teknologi og verktøy i denne leveransen

Produkt: Episerver, MSSQL Server
Språk: C#, AngularJS
Rammeverk: .NET 4.5 og .NET 4.0
Teknologi: JavaScript (AngularJS), EntityFramework, WebAPI 2, MVC 5
Kildekodeverktøy: GIT
Byggverktøy:Team City
Verktøy: Visual Studio 2013
Issue og project management:Jira