Sammenslåing: Trafikanten + Ruter = Ruter.no

- Vi er veldig fornøyd med det arbeidet som ble gjort, og vi satte spesielt pris på Novanet og Epinova sin fleksibilitet.

Torbjørn Barslett
Rådgiver i Ruter

 
Utfordringen

Oppkjøp. I januar 2012 ble Trafikanten kjøpt opp av Ruter og de hadde behov for hjelp til å slå sammen trafikanten.no og ruter.no.

Slagplan

Sammenslåing. Implementere nytt design, tilrettelegge for navneendring og overføring av Trafikantens løsninger til det nye navnet og merkevaren, Ruter.

Slik jobbet vi

Team-arbeid. Vår konsulent jobbet i team med en EPiServer-ekspert fra vårt søsterselskap, Epinova.

Utfordringer underveis

To nettsider. Trafikanten.no var en EPiSserver5-løsning og Ruter.no var en EpiServer6-løsning, men siden trafikanten.no hadde mest innhold bestemte vi at denne siden skulle bli den nye ruter.no. Mens vi jobbet med sammenslåingen måtte vi jo også beholde den gamle ruter.no så den fikk da navnet www2.ruter.no. Vi kjørte da altså to EPiServer-sider, og vi måtte sørge for at sidene var helt like og at kundene skulle føle at de var på samme side. Det var kun URL som skulle skille de fra hverandre. Dette ga noen utfordringer i https og rediret med med tunga rett i munnen gikk det helt fint.

Resultat

Nytt moderne nettsted. Nye ruter.no ble lansert, og vår konsulent ble tatt med på videreutviklingen av både ruter.no og og reiseplanlegger.ruter.no. Prosjektet inkluderte også implementasjon av nytt responsivt design, oppgradering av både EPiServer og MVC til nyere versjoner. Vi byttet også til nyere versjon av Trafikantens tjenestelag.

 

Ruter AS
Oppdragsgiver til dette prosjektet

Ruter AS: Ruter planlegger, samordner, bestiller og markedsfører kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Ruter er en viktig samfunnsaktør og deres arbeid virker inn på hverdagen til veldig mange mennesker.

Teknologi og verktøy i denne leveransen

Løsningsplattform: ASP.NET 4, ASP.NET MVC 4, EPiServer CMS 6, HTML5, JavaScript.