Med på laget i utviklingen av Norsk Rikstotos største lansering i 2013

- Novanet leverer med sine konsulenter over vår forventning både på kompetanse, engasjement og væremåte. Dette er egenskaper vi setter høyt for våre konsulenter.

Kristian Gravdal
tidligere IT-direktør, Rikstoto

 
Utfordringen

Etterspørsel i markedet. Norsk Rikstoto opplevde etterspørsel i markedet etter muligheter for å kunne kjøpe andeler i tips som var satt opp av eksperter. Siden Norsk Rikstotos egen utviklingsavdeling ikke hadde tid til å lage dette helt alene valgte de å få hjelp av oss til å realisere deres nye produkt, Eksperten.

Slik jobbet vi

Tett samarbeid. Arbeidet med Eksperten startet i november 2011, og hadde en estimert leveranse på ett år. Våre to seniorkonsulenter jobbet tett sammen med Norsk Rikstoto i alle ledd av utviklingsprosessen. Det var viktig for oss å jobbe tett på, siden prosjektet innebar endringer i store deler av Norsk Rikstotos kjernesystemer. Arbeidet omfattet alt fra komplekse integrasjoner i kjernesystemer til frontend-utvikling.

Utfordringer underveis

Balanse. Som i mange andre prosjekter var det utfordrende å balansere ressursbruken. Norsk Rikstoto er opptatt av å redusere teknisk gjeld ved å alltid ha en solid arkitektur i bunn, og samtidig skal de hurtig levere nye produkter og tjenester til markedet.

Resultat

Moderne og robust. Norsk Rikstoto fulgte våre råd og veiledninger på valg av teknologier og det har ført til en svært teknisk moderne og robust løsning for Eksperten. Erfaringene fra prosjektprosessen var så gode at de nå har blitt en del av Norsk Rikstotos måter å gjennomføre tekniske prosjekter på.

Videre plan

Støttespillere. Våre seniorkonsulenter har opparbeidet seg inngående kunnskap om Norsk Rikstotos domene, og de er dermed blitt viktige sparringspartnere og støttespillere i planlegging, spesifisering og utvikling av funksjonalitet i Norsk Rikstotos løsninger.

 

Norsk Rikstoto
Oppdragsgiver til dette prosjektet

Norsk Rikstoto: Norsk Rikstoto er en stiftelse som har konsesjon til å drive totalisatorvirksomhet innen hestesport.

Teknologi og verktøy i denne leveransen

Språk: C#, JavaScript
Rammeverk: .NET 4.5.1, SignalR, Knockout.js, jQuery, NHibernate, NServiceBus, Entity Framework
Tjenestearkitektur: Cross Service Pub/Sub messaging med NServiceBus og MSMQ, SQL Server
Kildekodeverktøy: SVN
Byggserver: TeamCity
Deploy: Octopus Deploy
Verktøy: Visual Studio 2013, PowerShell
Issue og project management: Jira