Ny e-handelsplattform med bredere kundepotensial

- Jeg opplever Novanet som en engasjert partner som jobber hardt for å finne gode kandidater som passer meg som kunde. Novanet har flere dyktige konsulenter med på laget. Når jeg trenger mer kapasitet, er Novanet en av partnerne jeg henvender meg til for å diskutere muligheter.

Jon Steinar Jensen
tidligere Head of eBusiness i Kjedehuset

 
Utfordringen

Begrensninger. Kjedehusets eksisterende e-handelsplattform begynte å bli for gammel og begrensende. Løsningen henvendte seg kun mot forbrukermarkedet.

Slagplan

Å lage en ny plattform som kunne levere en moderne e-handelsopplevelse til både privat- og bedriftsmarkedet.

Slik jobbet vi

Hjelp i alle steg. Utviklere hos Novanet har bidratt på alle prosjektets deler. I begynnelsen ga vi råd om teknologivalg, og bidro til at prosjektet foretok gode beslutninger. Etter hvert hadde vi mest å gjøre med design og utvikling av systemet for grunnlagsdata. Her jobbet vi tett med Kjedehuset. Grunnlagsdatasystemet er selve fundamentet i prosjektet og ivaretar alt fra produkter og abonnementer til oppsett av vareutvalg for nettbutikkene.

- Kjedehuset var en utfordrende, men givende kunde å jobbe med. De stolte på utviklerne de hadde leid inn og var ikke redde for å prøve ut ny teknologi. Mats Oustad
Tidligere ansatt i Novanet

Utfordringer underveis

Endret retning. I første del av prosjektet valgte vi å bruke en hyllevareløsning som motor for nettbutikken. Dette produktet viste seg å være lite fleksibelt, og etter hvert skjønte vi at produktet ikke dekket kravene vi sto overfor. Vi ble nødt å forkaste produktet og lage en helt ny løsning fra bunnen. Vi endte dermed opp med en god motor som ga den fleksibiliteten vi trengte. Det er lov å snu hvis målet er den beste løsningen.

Resultat

Nå har Kjedehuset en moderne e-handelsplattform med et mye bredere kundepotensial enn før.

 

Kjedehuset
Oppdragsgiver til dette prosjektet

Kjedehuset: Kjedehuset er en komplett aktør innenfor salg- og distribusjon av mobil og datakommunikasjonsløsninger.

Teknologi og verktøy i denne leveransen

Produkt: MSSQL Server, RavenDB, BizTalk
Språk: C#, Javascript, HTML/CSS
Rammeverk: .Net 4.0
Teknologi: ASP.NET MVC, ASP.NET, WCF, jQuery, Nhibernate, JSON, XML, dokumentdatabase, relasjonsdatabase
Verktøy: Visual Studio, TeamCity, Octopus deploy