Dobbeltarbeid avskaffet for Juristenes Utdanningssenter.

- Systemene våre snakket ikke sammen, og derfor brukte vi mye tid på å registrere det samme flere steder.

Elisabeth Heien
IKT og Systemeier i Juristenes Utdanningssenter

 
Utfordringen

Manuelle ruitner og dobbeltarbeid. Juristenes Utdanningssenter hadde behov for å samordne planlegging av kurs og arbeidsrutiner i ett og samme datasystem. De måtte registrere kursinformasjon i tre ulike systemer – noe som både var tungvint og risikofylt når det gjaldt kvaliteten på informasjon. De hadde også manglende totaloversikt i kursplanleggingen på tvers i organisasjonen.

Slagplan

Et helt nytt verktøy. Planen var lage et system som kunne gjøre hverdagen til kursplanleggerne i Juristenes Utdanningssenter bedre. De hadde behov for et bedre verktøy i arbeidet med å planlegge kurs og få presentert disse på nye nettsider.

Slik jobbet vi

Smidig utviklingsprosess. Prosjektet kom i gang høsten 2013. Vi valgte en smidig utviklingsprosess hvor Juristenes Utdanningssenter satt i førersetet i produkteierrollen. Det ble satt sammen et scrum-team med interaksjonsdesigner, designer og utviklere. Novanet stilte også med en prosjektleder som hadde det overordnede ansvaret for å drive prosjektet fremover. I begynnelsen jobbet vi med å utarbeide en god grunnstein i løsningen. Vi laget i parallell en solid, dynamisk og skalerbar arkitektur, og et godt interaksjonsdesign.

Lansering. Frem til jul bygde vi løsningen som ble lansert i januar 2014. Juristenes Utdanningssenter kunne da ta i bruk et moderne og fleksibelt verktøy for kursplanlegging. Det nye verktøyet inneholder også et egenutviklet publiseringssystem som blant annet gjør det enkelt for Juristenes Utdanningssenter å publisere kursene som kursannonser ut til de nye nettsidene.

Utfordringer underveis

Vellykket integrasjon. Integrasjoner kan være utfordrende. I dette prosjektet var vi avhengig av en vellykket integrasjon med Juristenes Utdanningssenters eksisterende CRM-system for å avskaffe dobbeltregistrering og få suksess i prosjektet. Vi valgte å fokusere på denne oppgaven tidlig i prosjektet og gleden var stor da dataene etter bare noen timers arbeid fløt fint mellom systemene.

Resultat

En enklere hverdag. Juristenes Utdanningssenter opplever allerede gevinster. Kursplanleggerne har nå oversikt og kontroll på egne og andres kursplaner. Systemet underbygger arbeidsprosesser som skaper samarbeid og gode rutiner. Dobbeltarbeid er avskaffet!

- Det var utrolig gøy å realisere programideen til en kunde med brennende engasjement. Marianne Wahlstrøm Prosjektleder i Novanet

Videre plan

Nesten helt ferdig. Juristenes Utdanningssenter planlegger nå hele den kommende kurssesongen i det nye systemet. Erfaringene som er gjort så langt, viser behov for enda noe utvikling. Vi er allerede i gang med planleggingen av ny funksjonalitet som vi gi ytterlige gevinster for Juristenes Utdanningssenter.

 

Juristenes Utdanningssenter
Oppdragsgiver til dette prosjektet

Juristenes Utdanningssenter: Juristenes Utdanningssenter er en selveiende ideell forening med Norges Juristforbund og Advokatforeningen som medlemmer. Juristenes Utdanningssenter har som formål å tilby sine medlemmer etter- og videreutdanning på høyt nivå.

Teknologi og verktøy i denne leveransen

Produkt: Azure web sites, Azure SQL Server, Azure Blob Storage
Språk: C#
Rammeverk: .NET 4.5
Teknologi: JavaScript (AngularJS), JSON, EntityFramework, WCF, MVC 5.0, Web API 2
Kildekodeverktøy: Visual Studio Online GIT
Verktøy: Visual Studio 2013
Issue og project management: Visual Studio Online og Visual Studio 2013