Infinitum

Innsamling og sporbarhet,
for miljøet

«Med den nye løsningen er vi et steg nærmere sporbarhet av alt pantet tomgods i Norge.»

Tor Guttulsrud

Direktør økonomi og finans, Infinitum

Oppgaven

I dag panter vi ca. 95% av alt pantegods i Norge, men Infinitum har et mål om at 100% av alt pantegods skal samles inn. De har god kontroll på innsamlingen, men manglet full sporbarhet på all tomgods. Infinitum ønsket å lage en løsning som ville gi dem full sporing av alt pantegods elektronisk.

Løsningen

Et team bestående av en interaksjonsdesigner fra Northern Beat, en løsningsarkitekt og en utvikler fra Novanet, og produkteier og prosjektleder fra Infinitum jobbet sammen gjennom hele prosjektet. Vi jobbet smidig og fikk raskt på plass en klikkbar, realistisk prototype som ble brukertestet og sikret dermed at det som ble utviklet var relevant og riktig. Resultatet ble en mobilapplikasjon med en tilhørende administrasjonsportal. I portalløsningen kan transportører registrere henteoppdrag og tildele dem til sjåfører. De får også god oversikt over utførte oppdrag og tilhørende faktura. I mobilapplikasjonen får sjåførene oversikt over kjøreoppdragene og kan planlegge en effektiv dag. Når de henter tomgods skanner de Infinitums strekkoder og får dermed automatisk registrert at hentingen er utført. Løsningen er nå i pilotfase og vil senere benyttes riksdekkende for å administrere ca. 2,3 millioner sekker med pantegods årlig. Infinitum vil da ha sporbarhet på en vesentlig større andel av tomgodset og mer nøyaktighet i innsamlet data.

Teknologi

Produkt: IIS, SQL Server Språk: C#
Rammeverk: .NET Core 1.1, ASP.NET Web API, ASP.NET MVC, AngularJS (2+)
Teknologi: Dapper, Hangfire, Xamarin.Forms
Kildekodeverktøy: Visual Studio Team Services (GIT)
Verktøy: Visual Studio 2017
Issue og project management: Visual Studio Team Services

Kunden

Siden 1999 har Infinitum eid og driftet pantesystemet for gjenvinnbare drikkevarebokser og plastflasker med pantemerke. Infinitum jobber for høyest mulig innsamling av gjenvinnbar emballasje for drikkevarer. Målet er ikke et økonomisk overskudd, men å sikre effektiv, framtidsrettet og miljøvennlig drift av pantesystemet.