Fornyet plattform for verdiskaping

- Med den nye løsningen tenker vi verdiskaping på lang sikt.

Øystein Vandvik
Head of IT, Atea Norge

 
Utfordringen

Nytekning. Atea kom til et punkt hvor ytelses- og vedlikeholdsproblemene i eksisterende løsning for å håndtere avvik i logistikkflyt ble så utfordrende at de måtte tenke nytt.

Slagplan

Mer fremtidsrettet. Sammen med en løsningsarkitekt og en seniorutvikler fra Novanet gjorde Atea et forprosjekt for å kartlegge alternative tilnærminger for en ny fremtidsrettet løsning. Gjennom forprosjektet ble vi trygg på at det beste valget var å lage en ny løsning basert på ny teknologi. Målet var å forbedre ytelse, lette forvaltning og øke skalerbarheten.

Slik jobbet vi

Teamarbeid. Vi jobbet i team med en konsulent fra Atea, en utvikler som kjente den eksisterende løsningen og en SAP-konsulent. Sammen hadde vi nok kompetanse og erfaring til å få med oss all nødvendig funksjonalitet over i ny løsning. Løsningen tar i mot ordrebeskjeder fra SAP og sender ordrebekreftelser, ordrestatus og leveransebekreftelser videre til bestillere pr epost.

- Det er gøy å jobbe med en kunde som ser hva ny teknologi kan gi av verdi, og ikke er redd for å ta det i bruk. Kristian Ravndal Seniorkonsulent i Novanet

Utfordringer underveis

Risiko. En av risikoene som ble kartlagt i prosjektet var at muligens vi ikke kjente til all funksjonalitet i eksisterende løsning, og i løpet av prosjektet opplevde vi at det dukket opp flere gamle og udokumenterte funksjoner og forretningsregler. Dette håndterte vi med å gjøre ytterligere testing for å få avdekket det som ikke var dokumentert.

Resultatet

Systemet har i dag over 20 000 brukere og ansvar for å håndtere en omsetning på over 1,1 milliarder. I tillegg til å være med på å utvikle systemet, er det i dag Novanet som vedlikeholder det.

Veien videre

Inkludere hele norden. Atea vurdere å bruke denne løsningen for deres marked i hele norden. I dette arbeidet kommer Novanet til være en viktig samarbeidspartner.

 

Atea AS
Oppdragsgiver til dette prosjektet

Atea AS: Atea er i dag den ledende leverandøren av IT infrastruktur i Norge, Norden og Baltikum.

Teknologi og verktøy i denne leveransen

Produkt: NServicebus, MSSQL Server
Språk: C#
Rammeverk: .NET 4
Teknologi: JavaScript (jQuery), JSON, Dapper, PowerShell
Kildekodeverktøy: Pub/Sub messaging with NServiceBus and MSMQ
Source control: SVN
Deployment: MSBuild
Verktøy: Visual Studio 2010, Visual SVN (Tortoise SVN)
Feil- og prosjekthåndtering: Atlassian Jira