Kvalitet i alle ledd

- RiksTV er en tillitsfull og inkluderende samarbeidspartner som lytter og gir oss rom til å levere godt håndverk.

Claus Sørensen
Seniorkonsulent i Novanet

 
Utfordringen

RiksTV opplevde lav endringstakt, gjentagende manuelle tester og personavhengighet ved utrulling av nye versjoner. Novanet ble kontaktet for å evaluere dagens situasjon og komme med forslag til forbedring.

Slik jobbet vi

Analyse og iverksettelse. En analyse av kode og utviklingsprosesser viste raskt at den eksisterende programvarearkitekturen var mangelfull, og det var ikke tatt i bruk verktøy for å sikre kvalitet og forebygge feil. Vi la frem et forslag til kortsiktige og langsiktige løsninger, før vi samarbeidet med RiksTV for å få disse på plass. Vi startet ganske raskt med å lage bedre testmiljøer og -rutiner. Vi implementerte automatiserte tester, bygg-server og automatisert utrulling. Nå kan vi legge nye versjoner ut i produksjon uten nedetid.

Utfordringer underveis

Høye krav. RiksTV har en stor plattform med mange integrasjoner, og høye krav til oppetid. Samtidig som man ønsker smidig utvikling må det tas høyde for sikkerhetsmekanismer i forbindelse med distribusjon av beskyttet innhold og begrensninger i eksisterende utstyr hos sluttkunder.

Resultat

Ny funksjonalitet kan leveres raskt og kvaliteten er langt høyere. Utarbeidelsen av målarkitektur knyttet opp mot forretning bidrar til riktige avgjørelser. Samarbeidet fortsetter den dag i dag, og vi hjelper RiksTV med å leve opp til sin kjerneverdi, som er å levere den beste TV-opplevelsen til sine 500 000 kunder.

Videre plan

Strategisk partner. Novanet er, sammen med sine søsterselskaper Epinova og Northern Beat, en viktig strategisk partner til RiksTV når det gjelder systemutvikling, innholdsstyring og brukeropplevelsen. Vi er ansvarlige for å utvikle e-handelsløsningen, sentrale integrasjoner, single sign-on, kommunikasjon med sluttkundens systemer som er RiksTV sitt tilbud innenfor digitale streamingtjenester.

 

RiksTV
Oppdragsgiver til dette prosjektet

RiksTV: RiksTV er Norges eneste TV-distributør som gir digital-TV og HDTV ved hjelp av en vanlig antenne.

Teknologi og verktøy i denne leveransen

Språk: C#, JavaScript, C++
Rammeverk: .NET 4.5.1, Node, NServiceBus, Entity Framework, AngularJS
Tjenestearkitektur: Cross Service Pub/Sub messaging med NServiceBus og MSMQ og SQL Server. WCF query services. Node med Socket.io og Redis
Kildekodeverktøy: Atlassian Stash (GIT), SourceTree
Byggserver: TeamCity
Deploy: Octopus Deploy
Verktøy: Visual Studio 2013, SublimeText, PowerShell
Issue og project management: Jira/Confluence