HMS-arbeid på mobile enheter

- med PBL Mentor har vi gått fra å være et oppslagsverk til et praktisk og mobilvennlig verktøy som ledere, verneombud og ansatte kan bruke hver dag ute i barnehagene.

Espen Kristensen
Prosjektleder IT i Private Barnehagers Landsforbund

 
Utfordringen

Krav til internkontroll. Alle norske barnehager er underlagt strenge krav til internkontroll, og de må jobbe aktivt, systematisk og kontinuerlig for å kunne etterleve forskriftene. PBL (Private Barnehagers Landsforbund) ønsket å fornye sitt eksisterende HMS-system med et nytt, moderne og mobilt system. Det nye systemet skulle i større grad effektivisere og lette HMS-arbeidet i barnehagene.

Slagplan

Et mobilt verktøy. Planen var skreddersy et nytt system som kunne gjøre den hektiske hverdagen til de barnehageansatte bedre. De hadde behov for et helelektronisk verktøy som kunne understøtte deres arbeidsprosesser som for eksempel utfylling av sjekklister, avviksbehandling og risikovurdering. Med et mobilt system ville barnehagene kunne redusere papirbruk og dobbeltarbeid.

Utfordringer underveis

Versjonering. ISO standarden stiller meget høye krav til dokumentasjon og sporbarhet. PBL var opptatt av at man i PBL Mentor skulle kunne spore alle oppdateringer som ble foretatt på rutiner i systemet. Vi løste dette med teknikker fra Datavarehusverden. Ved å bruke Slowly Changing Dimensions (SCD) Type 2 kan systemet håndtere versjonering og vise en komplett historie om rutinene til barnehagen. Dette ble tidlig utviklet og gjenbrukt på flere elementer i systemet.

Resultat

PBL Mentor. I samarbeid med PBL rullet vi i januar 2016 løsningen ut for over 900 brukere, og tilbakemeldingene er svært gode. PBL Mentor bidrar til å gjøre barnehagene tryggere og bedre. Systemet underbygger arbeidsprosesser og skaper gode rutiner.

- Dette prosjektet har ikke bare vært vellykket for kunden og brukerne, men også veldig gøy for oss som har laget det. Marianne Wahlstrøm Prosjektleder i Novanet

Videre plan

Forvaltning. Etter lansering i januar har vi jobbet fortløpende med feilretting og produktforbedringer. PBL har vært lydhøre for nye ønsker fra kundene, og fortsetter videreutviklingen av løsningen.

Nye bransjer. Løsningen er bygget slik at en med enkle grep også kan rulle ut løsningen for andre bransjer, og PBL ønsker på sikt å tilby en mobil løsning for HMS-arbeid også til andre bransjer.

 

Private Barnehagers Landsforbund
Oppdragsgiver til dette prosjektet

Private Barnehagers Landsforbund: PBL er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for private barnehager. PBL skal bidra til å øke kvaliteten og verdiskapningen i medlemsbarnehagene, til beste for barn, foreldre/foresatte, ansatte, eiere og samfunnet for øvrig.

Teknologi og verktøy i denne leveransen

Produkt: SPA ( AngularJS), API (Web API 2), SQL Server, IdentityServer (Thinktecture)
Språk: Javascript, C#, SQL
Rammeverk:.NET 4.5, AngularJS, IdentityServer 3,Bootstrap
Teknologi: AngularJS, JSON, EntityFramework, MVC 5.0, Web API 2, Gulp, OWIN, Unity
Kildekodeverktøy: Github
Verktøy: Visual Studio 2015
Issue og project management: JIRA