Kvalitetssikring og ferdigstillelse av rapporteringsløsningen eRapp

- Novanets konsulenter kom i vårt team på et tidspunkt da vi fortsatt hadde mye som skulle gjøres og leveransefristen var rundt hjørnet. Deres bidrag har vært avgjørende ikke bare for å komme i mål med prosjektet, men også mtp vedlikehold og videreutvikling av kode. Jeg har opplevd konsulentene fra Novanet som svært dyktige og effektive, kvalitets- og løsningorienterte, profesjonelle og flinke til å dele kunnskapene. Og ikke minst: Det var gøy å jobbe sammen med dem!

Olivia Heller
Systemutvikler i NVE

 
Utfordringen

Kort leveransefrist. To av våre seniorkonsulenter ble leid inn til NVE for å bistå i arbeidet med å kvalitetssikre løsningen i de to siste månedene av prosjektet, Erapp 2. Erapp, er navnet på rapporteringssystemet energibransjen benytter ved økonomisk og teknisk rapportering til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Systemet brukes av kraftprodusenter, nettselskaper og omsetningskonsesjonærer. Selve innloggingen skjer gjennom Altinn.

Slagplan

Fokusert bidrag. Etter en gjennomgang av løsningen ble det klart av vår ekspertise skulle brukes til å forbedre autentiseringsmekanismen , effektivisere noe av dataflyten og å generelt bidra til at applikasjonen ble ferdig.

Slik jobbet vi

Smidig. Våre konsulenter inngikk i et smidig team sammen med tre andre utviklere. En utvikler fra NVE, to andre eksterne konsulenter samt en testleder var fra Visma. Det ble brukt scrum-metodikk og de jobbet i toukers iterasjoner.

Utfordringer underveis

Mye historikk. Erapp-prosjektet har vært langvarig og det har vært mange utviklere involvert i prosjektet. Til tider var det vanskelig å finne nok dokumentasjon og utfordrende å sette seg inn i gammel kode.

Resultat

Forbedringer. Vi gikk inn og ferdigstilte applikasjonen, forbedret autentiserings-mekanismene som skulle håndtere innlogging både gjennom Active Directory og Altinn. I tillegg gjorde vi noen endringer i måten data gikk fra kraftleverandørene og inn i NVE sine systemer. Denne ble effektivisert og forbedret mtp testbarhet og ytelse.

Lansering. NVE kunne lansere løsningen til planlagt dato.

 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Oppdragsgiver til dette prosjektet

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE): NVE har ansvar for å forvalte Norges vann- og energiressurser. NVE ivaretar også de statlige forvaltningsoppgavene innenfor skredforebygging.

Teknologi og verktøy i denne leveransen

Språk: C#
Rammeverk: .NET 4.5
Teknologi: JavaScript (KnockoutJS), JSON, EntityFramework, MVC 4.0
Kildekodeverktøy: Team Foundation Server Source Control
Verktøy: Visual Studio 2013
Issue og project management: Team Foundation Server og Visual Studio 2013