Jobzone

Da Jobzone skulle i gang med fornyelse av kjernesystemet Jobmatch ønsket de å styrke utviklingsteamet med mer kapasitet og kompetanse.

«Det er gøy å få være med fra starten når man skal i gang med en stor omskriving.»

Lars Alexander Jakobsen

Konsulent og fagansvarlig i Novanet

Oppgaven

Jobzone skal i gang med en omfattende fornyelse og modernisering av kjernesystemet Jobmatch. Jobmatch er en stor monolittisk applikasjon som er utviklet gjennom mange år. Løsningen er basert på eldre teknologi som Windows Forms og VB6. Jobzone kontaktet oss for å få styrke utviklingsteamet med mer kapasitet og kompetanse.

Løsningen

Da vi startet utviklingen, bestemte vi oss for å utvikle «bit for bit». Dette for å gi verdi til brukerne tidlig og for å få tilbakemeldinger fra brukerne tidlig i prosessen. Vi planlegger å starte med en modul som har ansvaret for å opprette jobbannonser fra Jobmatch over til andre løsninger som f.eks. finn.no. Denne inkluderer et skjermbilde/frontend, et par mikrotjenester og kommunikasjon mellom disse. Dette gjør at vi kunne validere at løsningsarkitekturen som er foreslått vil fungere for fremtidige moduler.


Løsningsarkitekturen er foreslått er basert på mikrotjenester, og bruk av Azure Service Bus for kommunikasjon mellom disse. Tjenestene utvikles med ASP.NET Core WebAPI og frontend utvikles med React. Alt driftes i Azure og infrastrukturen der settes opp med Terraform.

Teknologi

React, ASP.NET Core WebApi , Identity Server 4, Terraform, Azure Service Bus, Azure App Services, Azure SQL Database, Devops.