Shad Khel

Seniorkonsulent

Om Shad

Shad er en seniorutvikler og løsningsarkitekt med sterk teknologi- og forretningsforståelse. På grunn av hans gode kommunikasjonsevner får han ofte sentrale roller i prosjektene han deltar i, men han trives også med hands-on programmering. Shad har over 10 års erfaring som utvikler, og jobber helst med backend-utvikling, sky, DevOps, frontend-integrasjoner og mikrotjenester.

Shad har et brennende engasjement for kreative, teknologiske løsninger som hjelper forretninger å vokse. Han er kundesentrisk og løsningsfokusert, og har en meget god evne til å kommunisere teknologi på en lettfattelig måte.

Shad er også engasjert i styret til Oslo Software Architecture (OSWA). OSWA er en gruppe for teknologer som er interessert i utvikling av arkitektur som fagområde.

Shad har en bachelorgrad i Artificial Intelligence & Computer Science ved Universitetet i Birmingham.

Teknisk kompetanse

C# .NET, Vue, NET Core, Entity Framework, Dapper ORM, SQL Server, DbUp, Git, TFS, DevOps, ARM Templates, IIS, Event-Driven Architecture, Microservice Architecture, Agile Methodology, XUnit testing, Selenium Jira, SharePoint, Okta

Azure: Azure Web Apps, Storage Account, Blob, Table Storage, Cosmos DB, Azure Functions, Key Vault, Azure Service Bus, Queues, Topics, Subscriptions. Azure Active Directory, Azure API Management, ARM Templates, Azure Monitoring, Alerts, Azure Event Grid

Roller

Scrum Master
Fullstackutvikler
Frontendutvikler
Backendutvikler
Arkitekt