Sergey Migalnikov

Seniorkonsulent

sergey.migalnikov@novanet.no

Om Sergey

Sergey er en dyktig løsningsarkitekt, utvikler og rådgiver som har spesialisert seg innenfor Microsoft-teknologi. Han har en genuin interesse for ny teknologi og investerer mye tid på å holde seg oppdatert på de nyeste trendene for arkitektur, utvikling og metode. Hans sterkeste kompetanseområder er C#, DevOps, smidige prinsipper og praksis, arkitektur, designmønstre og Domain Driven Design. Sergey er Certified Scrum Master (CRM). Han har i de siste prosjektene jobbet med Azure plattform, Azure DevOps (Visual Studio Team Services) og .NET Core.

Teknisk kompetanse

Microsoft Azure, Azure DevOps, .NET Core, .NET, C#, Python, Powershell, MS SQL Server, PostgreSQL, Entity Framework, Entity Framework Core, JavaScript, ARM Templates, Terraform, Git, Clean Code, Infrastructure as Code, Scrum, DDD, Event Sourcing, DevOps, Microservices, Docker og Node.js