Richard Sundby Anderssen

Seniorkonsulent/partner

(+47) 976 90 220
richard.sundby.anderssen@novanet.no

Følg på:
Richard Sundby Anderssen på LinkedIn LinkedIn

Richard Sundby Anderssen
 

Richard har lang erfaring med utvikling på Microsoft-plattformen, og har god kjennskap til ASP.NET programmering. I tillegg har Richard tung kompetanse på Microsoft SQL Server og utvikling av federerte påloggingsløsninger. Utover dette har Richard erfaring med PowerShell, service-orientert webutvikling, dataimport- og integrasjon, klientsideutvikling, kontinuerlig leveranse, SCRUM-metodikk, SharePoint, arkitektur og han har interesse for datasikkehet.

Richard liker å kommunisere med menneskene rundt seg, er praktisk anlagt og tar ansvar. Han har erfaring med både teamledelse, teknisk ledelse og innvasjonsledelse.