Kjell Breimo

Seniorkonsulent

kjell.breimo@novanet.no

Om Kjell

Kjell er utdannet dataingeniør ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, linje for systemutvikling. Han har siden 2001 hovedsakelig jobbet med webløsninger basert på Microsoft teknologi. Han har i Gyldendal Norsk Forlag AS gått veien fra systemutvikler via IT-sjef med personalansvar til Tech lead/teamleder for et team på 7-8 mann. Siden høsten 2017 har han vært innleid konsulent hos Thon Hotels og jobbet på deres microservices plattform i Azure basert på .NET core. Kjell jobber gjerne med alle deler av et prosjekt, fra planlegging og prosjektstyring til implementasjon, både frontend og backend. Til tross for bred erfaring som teamleder trives han best når programmeringshatten sitter på.

Teknisk kompetanse

C#, ASP.NET Core, Azure Web Apps, Azure ServiceBus, Azure Api Management etc., Kubernetes, SQL server, CosmosDb, JavaScript, TypeScript, Angular, Vue.js, Azure DevOps, TeamCity, Octopus, Jenkins, Git, Cake, Fake, PowerShell, NUnit/XUnit, Microservices, IdentityServer, ElasticSearch, Kibana (ELK), TDD, DDD m.m.

Roller

Team Lead
Tech Lead
Arkitekt
DevOps Engineer
Backendutvikler
Scrum Master
Fullstackutvikler