Frode Blænes

Konsulent

frode.blenes@novanet.no

Om Frode

Frode er en fullstack-utvikler som de siste årene har utviklet og forbedret prosesser i backend til ulike systemer. I disse prosjektene har han fått kompetanse på .NET, Blazor og ulike Azure-tjenester som for eksempel Azure DevOps og Azure Service Bus. Han har også jobbet med autentisering og har erfaring med Identity Server og Azure AD B2C. Frode er opptatt av høy kodekvalitet og benytter seg av gode rutiner for moderne systemutvikling, som testing, kodestandarder og best practices. Frode har en bachelorgrad fra Høgskolen i Østfold, og har også vært på utveksling til Australia. Frode beskrives av sine teammedlemmer som iherdig, imøtekommende, ærlig, tillitsvekkende, engasjert og god lagspiller. I tillegg til å være opptatt av teknologi og å lære seg ulike kodespråk, har han har også en spesiell interesse for italiensk språk og grammatikk, mat, kultur og samfunnsliv.

Teknisk kompetanse

Azure, Azure AD B2C, Blazor, C#, .Net 6, MediatR, Moq, Xunit, Azure, ASP.NET MVC, MVC, .NET, Entity Framework, .NET Core, Git, Azure DevOps, NUnit, ASP.NET WebApi, Git, HTML, CSS, SQL, REST, Scrum.

Roller

Fullstackutvikler
Backendutvikler