Ti år med kvalitet, ærlighet og lidenskap for faget!

Vår historie

Historien vår startet med Epinova, som Geir Allan Hove og tre med-gründere startet i 2007. De så raskt et behov for et rendyrket fagmiljø innenfor .net-utvikling, og i 2010 startet de Novanet – samtidig som de etablerte morselskapet Nova Consulting Group. NCG-gründer Hove har vært primus motor for forretningsutvikling i konsernet som nå består av syv selskaper.

Oppstarten

I 2009 så vi at det kom inn mange forespørsler i randsonen av hva vi i Epinova leverte. Vi ønsket ikke å vanne ut Epinova, og derfor begynte vi heller å lete etter folk for å kunne etablere Novanet, forteller Hove.

NCG-gründer Geir Allan Hove

Systemutvikler og arkitekt Magnus Hytten jobbet da i Epinova, og han ble med over til Novanet i etableringen. Magnus Hytten hadde lyst til å starte i et .net selskap, og ble den aller første konsulenten i det nye selskapet, Novanet.

Magnus og Lars var de to første konsulentene i Novanet.

I forkant av etableringen hadde Hove en lang dialog med den erfarne systemarkitekten Lars Sørensen, i håp om å ansette ham i Epinova. Men Epinova var ikke det riktige for Lars.

Da Novanet skulle startes, tok jeg kontakt med Lars igjen. Det viste seg at Novanet var et selskap Lars hadde lyst til å bli med å bygge, forteller Geir Allan Hove.

De riktige folkene

Novanet har helt siden oppstarten benyttet en godt gjennomarbeidet og strukturert rekrutteringsprosess for å ansette de riktige konsulentene. Vi ser etter folk med lang og relevant erfaring, faglige og menneskelige kvaliteter, så vel som konsulentegenskaper.

Kvalitet

Novanet er et av seks ekspertmiljøer i NCG, som sammen kan tilby et komplett tjenestespekter i et utviklingsprosjekt. Vi representerte fra første stund sterke spesialister som leverer kvalitet, og som brenner for å lære seg nye ting.

Dette kom godt med på en ferd, hvor teknologien har utviklet seg ekstremt raskt, og stadig blir mer virksomhetskritisk. Skal norske virksomheter være konkurransedyktige, må de forbedre seg kontinuerlig. Man blir stadig mer avhengig av å gjøre jobben med solid kvalitet. Feiler du med kvaliteten, kan det oppstå mange følgefeil med store konsekvenser. Vi hjelper kunder som har komplekse løsninger og krevende utfordringer. Vi tilfører våre kunder kunnskap og gjør gode valg som står seg i mange år.

Kultur

– Jeg synes at vi har fått en utrolig bra kultur. Det er kunden, samhold, deling av kunnskap, og faget som står i fokus, sier Magnus Hytten.

Vi ønsker å være et lite selskap hvor alle kjenner hverandre godt og vi kan navnet på hverandres kjæreste.

– Helt fra starten var det viktig for oss å være et lite og sammensveiset miljø med lidenskap for faget, sier Marianne Wahlstrøm om jobbfamilien.

Daglig leder Marianne Wahlstrøm

– Jeg er opptatt av at alle skal kjenne en sterk tilhørighet til selskapet, sier hun.

Gjengen stortrives sammen både på jobb, fagkvelder med kunder og bransjekollegaer, aktiviteter og hyggelige turer på fritiden i inn- og utland med og uten partnere.

Hele gjengen, med kjærester, på surfekurs i Lisboa.

– En ting er kulturen med at man er genuint interessert. Men en annen ting er også det faktumet at vi sitter fra hverandre, som gjør at når vi møtes har vi lyst til å møtes og lyst til å gjøre noe, i motsetning til kanskje et firma hvor man ser hverandre hver eneste dag. Så jeg tror at vi er på en måte en gjeng med felles interesser, som bare får se hverandre av og til, ler Sørensen.

Kunderelasjoner

Novanet ønsker tette og langvarige kunderelasjoner hvor vi kan være gode rådgivere og sparringspartnere for våre kunder. Utviklerne våre har ledet kunder trygt fra visjon til realisering av en løsninger over år med stadig utvikling og endringer.

Det er jo gøy at vi har vært med å bygge opp utviklingsavdelinger hos flere av kundene. Og vi blir ofte som en del av de ansatte hos kunder, sier Wahlstrøm.

Siden starten, har vi jobbet med kunder i mange bransjer som bank og finans, olje og gass, telekom, forsikring, tv-distribusjon, offentlige portaler, kraftbransjen og mange flere. Vi forstår løsningene i sin helhet, ikke bare selve teknologien.

Verdens beste arbeidsplass

Novanets ansatte har i dag har rett under 50 prosent av eierandelene i selskapet, og det er ikke mange beslutninger som blir tatt uten at så å si alle er enige.

- Da vi for 13 år siden startet Epinova hadde vi ambisjoner om å starte «verdens beste arbeidsplas». Vi visste ikke da at vi 12 år senere kom til å omsette for 337 millioner kroner(2019). At flere av Novanets første medarbeidere er med oss fremdeles, sier også mye om den kulturen som er etablert i selskapet, sier Geir Allan HoveHan retter en stor takk til Novanet-laget for innsatsen gjennom ti år med stor innsats for kundene i en rivende teknologisk utvikling.

- Jeg vil si at det aldri skal skofte på kvalitet i våre leveranser. Vi skal alltid legge lista høyt. I tillegg skal vi også være de ærlige konsulentene som tør å si fra når vi mener det tas feil valg i prosjektene vi bidrar i. Dette tror jeg er svært viktige ingredienser for å skape en suksessfull strategi, oppsummerer Hove.