Vi deler kompetanse og erfaringer

Nyhetsbrev

NDC 2020

Fire foredragsholdere fra Novanet deltok på NDC Oslo i juni.

Webinar

Tirsdag 26.mai guidet Olav oss gjennom hvordan vi bruker Azure AD Pod Identity i en Azure Kubernetes Service for sikker tilgang til Azure ressurser uten behov for passord eller secrets.

Målgruppe: Utviklere som har litt kjennskap til Azure og Kubernetes fra tidligere.

Azure AD Pod Identity

Webinar

Tirsdag 19.mai så Johan på hvordan du kan jobbe direkte mot ressurser i Azure for å hente ut spesifikke konfigurasjonsverdier med query, og hvordan du kan konfigurere ditt lokale utviklingsmiljø med Azure CLI og dotnet user-secrets.

Målgruppe: Utviklere som har litt kjennskap til Azure fra tidligere.

Johan ❤️ Azure CLI

Ytelse i .NET

«Dette er den beste meetupen jeg har deltatt på på flere år!»

5. mars inviterte vi til meetup på Uhørt, med tema ytelse i .NET.
Vi så på utfordringer og løsninger rundt ytelse fra flere av våre prosjekter, hos blant annet NRK og If Forsikring.

Ytelse i .NET

Automatisering av infrastruktur og deployment til Azure


I Novanet jobber vi mye med skyløsninger, og da ofte med Azure. I september i fjor holdt vi meetup på Uhørt om hvordan man kan automatisere oppsett av infrastruktur og deployments for løsninger i Azure, og hvordan man kan overvåke disse.

Automatisering og deployment

Software 2020

Software konferansen er en av de viktigste møteplassene for alle som er engasjert i å bringe det norske samfunnet inn i en trygg, digital fremtid. Tema for årets konferanse var "digital transformasjon i praksis"

It-systemene i en organisasjon består ofte av flere kjernesystemer. Disse må integreres og data gjøres tilgjengelig. Lars Alexander så på hvordan vi har brukt mikrotjenester og hendelser for å skape en robust løsningsarkitektur, hvor man gradvis kan gå over til drift i skyen og data synkroniseres i nær sanntid.

Se innlegget "Hendelsesdrevet mikrotjenestearkitektur"

JavaZone 2019

I Novanet jobber vi mest med .NET, men da Azure er skyen for de fleste skjer det at vi beveger oss litt utenfor komfortsonen. I september 2019 sto Johan på scenen i Oslo Spektrum, hvor han delte sin kunnskap og erfaringer om Azure CLI.

Se innlegget "Azure CLI and me"