Novanet på Domain Driven Design Europe 2024

I Novanet prioriterer vi kontinuerlig læring og utvikling for å holde oss i forkant av de nyeste metodene og verktøyene innen systemutvikling. Med et dedikert kompetansebudsjett til alle våre ansatte, har vi muligheten til å delta på konferanser over hele verden og hente inspirasjon og kunnskap hjem til våre prosjekter. I år valgte Marius å delta på Domain Driven Design (DDD) Europe, som ble arrangert i Amsterdam den 30. og 31. mai. I denne artikkelen deler Marius noen av sine høydepunkter og anbefalte foredrag fra konferansen.

Domain Driven Design Europe 2024

DDD Europe er en konferanse dedikert til Domain Driven Design. Konferansen tilbød flere parallelle spor med presentasjoner og hands-on labs, noe som ga deltakerne muligheten til å fordype seg i forskjellige aspekter av DDD. Til tross for at DDD er en nisje, har interessen vokst betydelig, noe som gjenspeiles i det store antallet innsendte bidrag og de fullsatte sesjonene.

Thomas Bøgh Fangel deler erfaringene med å bygge Lunars bankplattform ved hjelp av hendelseskilder og domenedrevet designMarius deltok på flere interessante og innsiktsfulle presentasjoner:

  • Et av høydepunktene var "Modelling the Law: Turning Intent Into Code", hvor Chris Atherton og Halvor Grizzly Bjørn fra NAV presenterte hvordan de har modellert komplekse deler av norske velferdslovgivninger og integrert disse med domeneregler i programvare.
  • Et annet høydepunkt var "Shades of Conway's Law" av Thierry de Pauw, som utforsket ulike nyanser og forskningen rundt Conways Law, en teori som sier at programvare vil speile strukturen til organisasjonen som utvikler den.
  • Neal Ford holdt en engasjerende presentasjon med tittelen "Modern Trade-off Analysis for Software Architecture", der han understreket at alle beslutninger i programvareutvikling innebærer kompromisser, og at det ikke finnes en perfekt løsning.
  • Markus Völter snakket om hvordan DDD kan brukes til å forstå nesten hva som helst i sitt foredrag "How to Understand Almost Anything". Han beskrev hvordan han brukte ulike teknikker for å innhente informasjon fra domeneksperter og brukte verktøyet MPS fra JetBrains til å bygge og utføre domenespråket.

Seniorkonsulent i Novanet, Marius Wingerei

Marius har delt flere av sine høydepunkter fra konferansen på bloggen vår, der han gir dypere innsikt i de mest inspirerende foredragene og deler sine egne refleksjoner og lærdommer fra konferansen.

Les flere høydepunkter her