Azure AD Pod Identity

Når?

Tirsdag 26. mai kl 11:00

For hvem?

Kjennskap til Azure og Kubernetes

Webinar

I moderne systemutvikling ser vi at flere velger å dele opp systemet i mange mindre tjenester. Når det blir mange tjenester, er det viktig at det er enkelt å driftsette disse.

For å løse dette kan man ta i bruk Containers (f.eks. med Docker), som lager en pakke av tjenesten og tjenestens avhengigheter. Container'et har selv kontroll på hva som skal til for at tjenesten skal kjøre, og gjør derfor at tjenesten oppfører seg helt likt uansett hvilket miljø den kjører i, enten det er lokalt, på serveren eller i skyen.

Men hva med konfigurasjon? Container'et må jo konfigureres for å få tilgang til delte ressurser i de forskjellige miljøene, og vi vil jo ikke at konfigurasjonen som ligger i Container'et skal inneholde hemmeligheter som passord, nøkler og sertifikater. Da kan de jo komme på avveie.

Tirsdag 26. mai så Olav på hvordan man kan løse dette i Azure, hvor man kan driftsette Containers i Azure Kubernetes Service og gi de en identitet (Managed Identity) som gir tilgang til delte ressurser. På denne måten får man alle de fordelene som Containers kan gi, samtidig som man har full kontroll på sikkerhet og tilgang mot delte ressurser.

Målgruppe: Utviklere som har litt kjennskap til Azure og Kubernetes fra tidligere.