Bærekraft i Novanet - sosiale forhold

Sosiale forhold

Like muligheter

Klima og miljø

Innovasjon og kompetanse

Les mer

Økonomi

Innovasjon og kompetanse

Les mer

Like muligheter

I Novanet er lønn og ansattgoder tydelig definert, åpent og likt for alle. Alle konsulentene har samme lønnsmodell og vi har en bonusmodell som fordeler overskuddet likt. Selskapet er ansatteid og alle ansatte får mulighet til å investere i arbeidsplassen.

Det er ønskelig med flere kvinner i selskapet, og vi gjør hele tiden en aktiv innsats i å rekruttere kvinner. Det er utfordring at det er stor mangel på kvinner i IT-bransjen, og da spesielt senior utviklerkompetanse.

Kulturelt mangfold

Mange av kundene våre krever fremdeles norsk som arbeidsspråk, men vi opplever økt aksept for engelsk språk. Alle ansatte i Novanet behersker norsk som arbeidsspråk, men vi har per i dag fem nasjonaliteter representert i selskapet. Vi ønsker å øke det kulturelle mangfoldet, og tilbyr støtte til norskopplæring.

Meningsfylt arbeid

I Novanet har alle ansatte full medbestemmelsesrett når det gjelder hvem de skal jobbe for, og egne etiske vurderinger er gyldig grunn til å ikke ville jobbe for en kunde.

Helse

Vi er opptatt av at alle våre ansatte skal ha god helse og få raskt hjelp om de blir syke. Hvert år tilbyr vi alle ansatte en helsesjekk og med influensavaksine. Vi har også en helseforsikring som gir raskt kyndig hjelp. Vi har treningsrom i våre kontorlokaler og en Trivselsansvarlig som kan gi treningsveiledning.

Samfunnsansvar

Novanet bidrar også økonomisk til veldedighet hvert år, for å gi tilbake til andre deler av samfunnet. Eksempler på tidligere mottakere av slike gaver er: Petter uteligger, Aktiv mot kreft og Redd Barna.

Vår tinærming til bærekraft